Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach

„Silesia Film” to jedna z niewielu istniejących w Polsce placówek kultury powołanych w celu upowszechniania i popularyzowania artystycznej produkcji filmowej. Funkcjonuje od 1946 r., ale obecną nazwę przyjęła w 1999 r.

Opis

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach jest wojewódzką instytucją kultury powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.  Zgodnie ze statutem, do zakresu jej działania należy prowadzenie działalności w dziedzinie kinematografii, ochrony zasobów sztuki filmowej oraz do zarządzania i administrowania posiadanym majątkiem. Zadanie te „Silesia Film” realizuje poprzez:

 1. promocję i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie związanej z regionem;
 2. gromadzenie, opracowywanie, konserwację i archiwizację filmów i materiałów filmowych, szczególnie związanych z regionem;
 3. popularyzację regionalnej tradycji filmowej i wspieranie społecznego ruchu filmowego;
 4. dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, a szczególnie filmów o walorach artystycznych;
 5. prowadzenie sieci kin;
 6. produkcję filmów, zwłaszcza utworów dokumentalnych i oświatowych tematyce regionalnej oraz wspieranie i inicjowanie produkcji filmowej;
 7. działalność w zakresie organizowania imprez kulturalnych;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej.

Dodatkowo, zgodnie ze Strategią Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego instytucja ma prowadzić różnorakie działania zmierzające do upowszechnienia kultury filmowej poprzez współpracę z samorządami, organizacjami skupiającymi miłośników filmu i kina (np. dyskusyjne kluby filmowe czy kluby filmowe).

„Silesia Film” zajmuje się promocją oraz upowszechnianiem filmu i kultury filmowej, popularyzuje regionalną tradycję filmową, wspiera społeczny ruch filmowy. W jej strukturach działa regionalna sieć kin studyjnych, do której obecnie należy pięć kin prowadzonych bezpośrednio przez „Silesia Film”:

 • działający od 1913 r. kinoteatr „Rialto” w Katowicach, prawdopodobnie pierwsze kino na Górnym Śląsku uruchomione w obiekcie wybudowanym specjalnie w tym celu;
 • funkcjonujące od lat 40. XX w. kino studyjne „Światowid” w Katowicach, należące również do międzynarodowej organizacji Europa Cinemas, promującej kino europejskie;
 • kino „Centrum” w Jastrzębiu-Zdroju;
 • działające od 100 lat kino „Janosik” w Żywcu;
 • funkcjonujące jeszcze przed II wojną światową kino „Bałtyk” w Raciborzu;
 • oraz trzy kina, które działają pod patronatem opisywanej instytucji.

Działająca w ramach instytucji Filmoteka Śląska zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem klasyki filmowej oraz filmów i materiałów dotyczących regionu. Konsoliduje ona silne środowisko skupione wokół Śląskiego Towarzystwa Filmowego, Wydziału Radia i Telewizji, Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, a także licznych DKF-ów oraz amatorskich klubów filmowych. Instytucja łączy w sobie funkcje edukacyjne, naukowe i produkcyjne. Placówka jest wielofunkcyjną regionalną placówką filmową o rozbudowanych funkcjach naukowo-badawczych i edukacyjnych z własnym zapleczem postprodukcyjnym, archiwum filmowym oraz nowoczesnymi salami audiowizualnymi.

Działania w zakresie promocji kina regionalnego i regionalnej tradycji filmowej realizowane są w ramach różnorodnych imprez filmowych, w tym szczególnie w klubie filmowym „Silesia” oraz sieci kin studyjnych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Przegląd Filmów Górskich,
 • transmisje na żywo z jednego z najsłynniejszych teatrów baletowych świata – Teatru „Bolszoj” w Moskwie w kinoteatrze „Rialto”,
 • scena kabaretowa „Rialto”,
 • wieczory filmowe Halloween w „Rialto”,
 • scena muzyczna „Rialto”,
 • katowicki desant fotograficzny,
 • cykl spotkań poświęconych kinu muzycznemu odbywających się w kinie „Janosik” – „35mm plus 220 V”,
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Regiofun”,
 • Festiwal Sztuki Filmowej „Celuloid, Człowiek, Cyfra”.

„Silesia Film” realizując swoje zadania statutowe współpracuje z renomowanymi uczelniami, m.in. Uniwersytetem Śląskim (Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Wydział Radia i Telewizji) oraz z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną.

Instytucja prowadzi także Śląski Fundusz Filmowy, o wsparcie z którego mogą się ubiegać młode talenty filmowe.

Ponadto „Silesia Film” realizuje różne usługi filmowe.

Data lub czas powstania

XX w.

Instytucja Filmowa „Silesia Film” została powołana w marcu 1946 r. jako organizacja „Film Polski”. Została następnie przekształcona w Okręgowy Zarząd Kin. Od 1999 r. nosi natomiast obecną nazwę.

Położenie obiektu

Siedziba „Silesia Film” znajduje się przy ulicy Górniczej 5.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Instytucji Filmowej „Silesia Film”

www.bip.slaskie.pl

www.silesiafilm.com.pl

Dokumenty