Klub „Bios” Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu

Bardzo Interesujący Obiekt w Sosnowcu, czyli BIOS, jest instytucją niezwykle różnorodną, której oferta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców SM „Zagórze”. Prowadzi zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i kulturalne.