Rybnickie Centrum Kultury – Klub Kultury „Harcówka” w Rybniku

Klub „Harcówka” jest filią kluczowej instytucji zajmującej się działalności kulturalną w Rybniku – Rybnickiego Centrum Kultury. Jego działalność koncentruje się na animowaniu życia kulturalnego na terenie dzielnicy Ligota.

Opis

Klub „Harcówka” jako placówka filialna aktywnie wspiera Rybnickie Centrum Kultury w wykonywaniu przez nie jego zadań statutowych, których celem jest inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego wspólnoty samorządowej oraz realizacja polityki Miasta w zakresie informatyzacji administracji miejskiej w formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Rybnickiego Centrum Kultury należy:

 • organizowanie scenicznych występów teatralnych, operowych, kabaretowych i innych, z uwzględnieniem potrzeb edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;

 • organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych, a także uroczystości miejskich i regionalnych;

 • organizowanie okazjonalnych imprez kulturalnych na Rynku (Dzień Dziecka, św. Mikołaja, Sylwester, etc.) oraz plenerowych koncertów niedzielnych;

 • animacja życia muzycznego poprzez organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych i innych form muzycznych, a także prowadzenie audycji umuzykalniających dla młodzieży szkolnej;

 • organizowanie wystaw, konkursów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;

 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów artystycznych, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów;

 • upowszechnianie sztuki filmowej;

 • współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;

 • wykonywanie innych zadań z zakresu organizacji życia kulturalnego zleconych przez Prezydenta Miasta, po zapewnieniu na ten cel środków finansowych;

 • prowadzenie Klubu Kultury „Harcówka” imienia hm Benedykta Kotyrby, z siedzibą w Rybniku – Ligocie – Ligockiej Kuźni, przy ulicy Zakątek 19;

 • redagowanie i wydawanie miesięcznika kulturalno-społecznego pod nazwą „Gazeta Rybnicka”;

 • inspirowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, po zapewnieniu na ten cel środków finansowych;

 • organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;

 • realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców poprzez uruchomienie „telecentrum” w Klubie Kultury „Harcówka” im. hm. Benedykta Kotyrby.

Zgodnie z założeniami statutowymi, działalność Rybnickiego Centrum Kultury jest bardzo szeroka, a sama placówka stanowi przykład nowoczesnej instytucji upowszechniania kultury i animowania życia kulturalnego. W jej ramach działają bardzo ciekawe grupy artystyczne, takie jak: Studio Tańca TZR, Mała Akademia Filmowa i zespół twórców nieprofesjonalnych „Oblicza”. Stale organizowane są zajęcia artystyczno-rekreacyjne na bardzo wysokim poziomie dotyczące sztuki plastycznej, teatralnej oraz zajęcia ruchowe z rytmiki dla dzieci.

Rybnickie Centrum Kultury jest również jedną z kilku instytucji miejskich zajmujących się organizowaniem imprez. Na stałe do kalendarza kulturalnego Rybnika wpisały za jego sprawą Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego, Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, Rybnickie Dni Literatury, Silesian Jaz Meeting, Noc Świętojańska oraz Konkurs Gawędziarzy. Ponadto placówka jest organizatorem spektakli teatralnych, wystaw i koncertów cieszących się wielką popularnością zarówno wśród mieszkańców Rybnika, jak i osób przyjezdnych.

Rybnickie Centrum Kultury w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania zupełnie nowego wizerunku miasta na mapie turystycznych i kulturowych atrakcji województwa śląskiego i całego kraju.

Data lub czas powstania

1980 r. (XX w.)

Rybnickie Centrum Kultury zostało powołane do życia w 1980 r.

Położenie obiektu

Klub „Harcówka” znajduje się przy ulicy Zakątek 19 na terenie Ligoty. W tym samym budynku znajduje się również filia nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

Dostępność

Klub „Harcówka” jest miejscem ogólnodostępnym, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej Rybnickiego Centrum Kultury.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Rybnickiego Centrum Kultury

www.rck.home.pl

www.rybnik.pl