Klub Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” – osiedle AB w Częstochowie

Klub Mieszkańców prowadzi różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ofercie zajęcia taneczne, kółka plastyczne, nauka śpiewu, szereg zajęć ruchowych oraz wiele innych.