Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu

OPP 1 w Zabrzu od wielu lat promuje twórcze spędzanie wolnego czasu wśród mieszkańców miasta. Prowadzi liczne zajęcia i koła o profilu artystycznym i rekreacyjno-sportowym. Posiada bardzo dobrze wyposażone zaplecze i profesjonalną kadrę instruktorów.

Opis

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu-Mikulczycach jest placówką oferującą dzieciom i młodzieży możliwość twórczego spędzania czasu wolnego. Powstałe jako Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mikulczyce” od 60 lat realizuje program upowszechniania kultury i edukacji przez kulturę i sztukę, którego autorami byli założyciele zespołu – Janina i Józef Kolka. Początkowo jego działalność była ograniczona z uwagi na charakter instytucji, ale po uzyskaniu patronatu ZHP oraz statusu ogniska pracy pozaszkolnej, placówka mogła w pełni rozwinąć swoje skrzydła. Zajęcia prowadzone obecnie przez profesjonalnych instruktorów, w doskonale wyposażonych pracowniach, stanowią świetne uzupełnienie edukacyjnego programu szkolnego, a uczestnictwo w funkcjonujących przy OPP zespołach daje szansę na realizację własnych pasji w ramach rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Na uwagę spośród nich zasługują:

  • Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans Con Tutti” im. Norberta Grzegorza Kroczka – założony w 1970 r. przez swojego obecnego patrona i jego żonę przy IV Liceum Ogólnokształcącym, liczy obecnie około 100 śpiewaków, którzy rocznie dają około 70 koncertów;

  • Zespół Taneczny „Mak” – działający od 1984 r., już rok po założeniu znalazł się w gronie najlepszych dziecięcych zespołów tanecznych na terenie Śląska;

  • Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego – założony w 1986 r.

Poza tym w OPP swoje próby ma zespół rockowy. Regularnie odbywają się tutaj zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęcia z malarstwa, rysunku i grafiki w pracowni plastycznej oraz zajęcia sportowe z koszykówki i siatkówki. Działa tu koło recytatorskie, które ma duże tradycje, pracownia komputerowa z kółkiem internetowym, a swoje spotkania organizuje tu koło seniorów Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Data lub czas powstania

1962 r. (XX w.)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu-Mikulczycach powstało w 1962 r.

Historia

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu-Mikulczycach powstało w 1962 r. z przekształcenia istniejącego od 1951 r. Zespołu Pieśni i Tańca „Mikulczyce” założonego przez Janinę i Józefa Kolka jako świetlica dla dzieci i młodzieży przy PGR „Nowy Dwór” w Zabrzu. Jego pierwszy występ miał miejsce w 1952 r. W ciągu pierwszego dziesięciolecia, zespół wystąpił praktycznie w każdym zakątku Polski w 78 miastach i miejscowościach. Uroczysty koncert galowy z okazji jubileuszu był jego 621 występem w historii. W kolejnych latach zespół wyjeżdża również poza granice kraju, m.in. na Węgry. Jego „złotym wiekiem” okazały się lata 70. XX w., kiedy to z powodzeniem występował i w Polsce i za granicą, promując jednocześnie kulturę i tradycję artystyczną Polski, Śląska i miasta Zabrze.

W 1960 r. zespół „Mikulczyce” dołączył do szeregów ZHP, stając się Szczepem Drużyn Artystycznych Związku Harcerstwa Polskiego pod patronatem Komendy Hufca ZHP w Zabrzu. W związku z tym, obok programów typowo artystycznych i folklorystycznych, zaczął również przygotowywać te związane z harcerstwem. Do jego występów doszły więc koncerty i festiwale związane z organizacją ZHP. Za przykładową pracę organizacyjną i artystyczną komendant hm. Bogusław Kolek, jak i Szczep Drużyn Artystycznych przy DZPiT „Mikulczyce” otrzymały w 1966 r. najwyższe odznaczenie ZHP Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Z kolei w 1967 r. Szczep Drużyn Artystycznych został uhonorowany miejskim medalem i tytułem „Zasłużonemu dla miasta Zabrza”.

W roku 1962 r. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mikulczyce” uzyskał status Ogniska Pracy Pozaszkolnej, który zapewnił mu możliwość organizowania różnych innych zajęć, poza edukacją artystyczną. Dla zespołu oznaczało to również, obok patronatu Komendy Hufca w Zabrzu, dodatkową pomoc ze strony oświaty i kultury miasta Zabrza.

Położenie obiektu

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 mieści się przy ulicy Tarnopolskiej na terenie Zabrza-Mikulczyc.

Dostępność

Pracownie i kluby Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 20:00 oraz w soboty w godz. od 10:00 do 14:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.opp1zabrze.prv.pl

Dokumenty