Miejska Galeria Sztuki „MM” w Chorzowie

Galeria „MM” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków oraz samorządu i władz miasta Chorzowa. Zajmuje się promocją i upowszechnianiem sztuki profesjonalnej, prezentując dorobek artystów plastyków różnych dyscyplin.

Opis

Galeria „MM” działa pod patronatem i w ramach struktury Chorzowskiego Centrum Kultury, które jest samorządową instytucją kultury Miasta Chorzów. Placówka promuje i upowszechnia sztukę profesjonalną. Prezentuje mieszkańcom Chorzowa i regionu dorobek artystów plastyków różnych dyscyplin.

Nazwa Galerii „MM” nawiązuje do rzymskiego zapisu liczby 2000 i podkreśla szczególny okres przełomu tysiącleci, w którym placówka została powołana do życia.

Wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki „MM” odbywają się w cyklu miesięcznym. Ich harmonogram wraz z towarzyszącymi im imprezami (wernisaże, koncerty okolicznościowe, spotkania z twórcami, prelekcje o sztuce, akcje plastyczne i in.) jest zróżnicowany.

Nad sprawnym funkcjonowaniem galerii i wysokim poziomem odbywających się tu wystaw i imprez czuwa Rada Programowa galerii, w skład której wchodzą profesjonalni artyści plastycy z terenu Chorzowa oraz przedstawiciele władz miejskich.

Galeria od 2001 r. kontynuuje cykl wystawienniczy „Wydarzenie roku” prezentujący chorzowskiej publiczności dzieła najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej sztuki polskiej. Dotychczas w ramach cyklu zaprezentowano wystawy Jerzego Nowosielskiego, Stasysa Eidrigeviciusa, Jana Szancenbacha, Zbigniewa Beksińskiego, a w 2007 r. Piotra Potworowskiego. Równolegle galeria kontynuuje cykl wystawienniczy „Wiosna młodych”, w ramach którego promuje twórczość młodych artystów. Od 2008 r. jest organizatorem Triennale Malarstwa „Animals” – konkursu na obraz o tematyce zwierzęcej. Co roku prezentuje tzw. Jesienną Wystawę Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków pokazującą najnowsze prace chorzowskich artystów plastyków członków stowarzyszenia. Organizuje też wystawy jubileuszowe chorzowskich artystów.

Od początku swojej działalności galeria współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz stowarzyszeniami. W Miejskiej Galerii Sztuki „MM” swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków (SChAP).

Dwa razy w tygodniu w galerii odbywają się bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z cyklu „Spotkania ze sztuką”. W ramach corocznych akcji „Ferie ze sztuką” oraz „Wakacje ze sztuką” galeria prowadzi zajęcia plastyczne dla zorganizowanych, wcześniej umówionych grup dzieci i młodzieży spędzających czas wolny od nauki w mieście.

Data lub czas powstania

XX w.

Galeria „MM” funkcjonuje od 2000 r.

Historia

Miejska Galeria Sztuki „MM” w Chorzowie powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków oraz samorządu i władz miasta Chorzowa. W pierwotnej, tymczasowej, lokalizacji zajmowała centralną część parteru (dawne foyer teatru).
Budynek Teatru Miejskiego, w którym mieści się galeria, został wzniesiony wg projektu Stanisława Michejdy i Lucjana Sikorskiego w latach 1927–1934. Dom Ludowy, bo taką właśnie nazwę nosiła wówczas placówka, oprócz sali teatralnej i gimnastycznej, miał mieścić sale zebrań, odczytowe, bibliotekę oraz czytelnię. Salę teatralną oddano do użytku już w 1934 r., a w pięć lat później gotowe było lewe skrzydło budynku, w którym swoje miejsce znalazła biblioteka z czytelnią i Miejski Ośrodek Oświatowy. Chorzowski teatr był przez wiele lat kolebką kulturalną miasta. Dom Ludowy działał z prawdziwym rozmachem, organizowano tu liczne spektakle, akademie okolicznościowe i zebrania. Na jego deskach regularnie występowali artyści Teatru Polskiego z Katowic i dawnej Opery Katowickiej z siedzibą w Bytomiu. Występowały tu takie gwiazdy, jak: Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg, Szczepcio i Toncio czy Ada Sari. Działania wojenne nie zniszczyły dzieła Chorzowian i po ich zakończeniu utworzono tutaj Miejski Dom Kultury i Bibliotekę Miejską. Z czasem powołano Miejski Dom Kultury „Teatr Miejski”, w którym swoją drugą siedzibę znalazła gliwicka operetka. Odbywały się tu też liczne przedsięwzięcia impresaryjne.
W oparciu o decyzję Architekta Miejskiego w 1988 r. teatr został zamknięty do czasu wykonania generalnego remontu i dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Z powodu braku środków przebudowę teatru przerwano na pocz. lat 90. W 1999 r. podjęto jednak decyzję o adaptacji części budynku na pomieszczenia Miejskiej Galerii Sztuki i rozpoczęto prace budowlane wg projektu chorzowskiego artysty plastyka T. Skurkiewicza. Galerię Miejską „MM” otwarto uroczyście w marcu 2000 r. wernisażem wystawy poplenerowej „I Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rysunkowego” w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Udostępnienie nowych, docelowych pomieszczeń galerii miało miejsce w lutym 2007 r. wernisażem wybitnego chorzowskiego grafika prof. Jana Szmatlocha.

Położenie obiektu

Siedziba Galerii „MM” mieści się w gmachu dawnego Teatru Miejskiego, przy Chorzowskim Centrum Kultury. Zajmuje parter tzw. budynku administracyjnego. Posiada bezpośrednie wejście od ulicy Sienkiewicza oraz drugie przez hol Chorzowskiego Centrum Kultury.

Dostępność

Galeria „MM” jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.galeriamm.art.pl
www.chck.pl

Dokumenty