Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury w Komorowicach

DK w Komorowicach jako placówka Miejskiego Domu Kultury prowadzi liczne zajęcia artystyczne, w tym m.in. zespoły teatralne i taneczne. W jego ramach działa m.in. dziecięca grupa taneczna „Wirek”, teatr młodzieżowy „Animacja” i dziecięcy chórek „Pinokio”.

Opis

Dom Kultury w Komorowicach jest jedną z jedenastu placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Podobnie jak pozostałe placówki – Dom Kultury Włókniarzy, Dom Kultury w Lipniku, Dom Kultury w Wapienicy, Dom Kultury w Hałcnowie, Dom Kultury w Kamienicy, Dom Kultury w Olszówce, Starobielski Ośrodek Edukacji Kulturalnej, świetlice w Mikuszowicach Krakowskich i w Bielsku-Białej Północ oraz Galeria Fotografii „B&B” – aktywnie wspiera działalność MDK, która ma przede wszystkim na celu upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców, rozbudowanie zainteresowania działalnością kulturalną, edukację poprzez kulturę, a także organizowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, przynależność do kółek i sekcji zainteresować czy też współtworzenie zespołów artystycznych.

W Domu Kultury w Komorowicach odbywają się, podobnie zresztą jak w pozostałych placówkach, regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców dzielnicy. Mają bardzo zróżnicowany charakter, jako że można tutaj uczestniczyć zarówno w lekcjach aerobiku czy tańca towarzyskiego, jak i np. gry na instrumentach muzycznych. Ponadto odbywają się tutaj zajęcia naukowe – z języków obcych. Uczestnictwo w tego typu zajęciach nie tylko pozwala na doskonalenie umiejętności i wiedzy, ale również pozwala budować poczucie wspólnoty mieszkańców dzielnicy. Temu ostatniemu celowi dedykowane są również w dużym stopniu tworzone tutaj zespoły artystyczne: dziecięce, jak: dziecięca grupa taneczna „Wirek”, działający od 1995 r. i wielokrotnie nagradzany dziecięcy chórek „Pinokio” oraz formacja taneczna „Idea”, powstały w 1982 r. przy ówczesnym Domu Ludowym im. Ignacego Jana Paderewskiego męski chór „Harfa”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz teatr młodzieżowy „Animacja”.

Jak na animatora kultury przystało, dom kultury organizuje także liczne imprezy. Są wśród nich zarówno wydarzenia okolicznościowe (np. Komorowicki Przegląd Kolęd i Pastorałek), jak i organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale także imprezy artystyczne. Wśród tych ostatnich na wyróżnienie zasługuje Przegląd Piosenki Retro, którego pierwsza edycja odbyła się w 2011 r.

Warto także dodać, iż w tym samym budynku, co dom kultury, znajduje się jedna z dzielnicowych filii Książnicy Beskidzkiej – powołanej do życia jako Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej w 1969 r., sięgającej tradycjami bibliotekarskimi do XVIII w., w której zbiorach znajduje się łącznie ok. 700 tys. książek. Zbiory komorowickiej filii to około 25 tys. książek, a ponadto czasopisma i multimedia.

Siedziba domu kultury to zabytkowy budynek, wzniesiony w 1919 r. przez J. Niemczyka. Przy wejściu do niego znajduje się tablica poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu.

Na koniec warto dodać, iż dom kultury współpracuje aktywnie z pozostałymi placówki Miejskiego Domu Kultury, przede wszystkim ze znajdującą się również w dzielnicy Komorowice świetlicą Bielsko-Biała Północ. Jej działalność nie jest oczywiście tak szeroka i różnorodna, jak samego domu kultury, została ona bowiem powołana do życia głównie w celu zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Codziennie, od poniedziałku do piątku, odbywają się w niej więc różne stałe zajęcia, o charakterze zarówno rekreacyjno-artystycznym, jak i naukowym. Świetlica pełni niezwykle ważną rolę nie tylko w kształtowaniu umiejętności wśród najmłodszych mieszkańców Bielska-Białej, ale także jest nieocenioną placówką z punktu widzenia rodziców, którzy mogą jej spokojnie powierzyć swoje pociechy. Placówka organizuje im czas wolny, bawi i uczy. Tutaj dzieci skorzystać mogą z pomocy naukowej, przy odrabianiu zadań domowych, wziąć udział w zajęciach komputerowych, sportowych czy też artystycznych. Przy świetlicy działa kółko plastyczne, a także organizowane są gry i zabawy świetlicowe.

Położenie obiektu

Dom Kultury mieści się w zabytkowym domu położonym przy ulicy Olimpijskiej (róg z pl. J. Niemczyka), w północnej części Bielska-Białej, w dzielnicy Komorowice.

Dostępność

Dom Kultury w Komorowicach jest placówką ogólnodostępną. Harmonogram organizowanych tutaj zajęć znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk.beskidy.pl

Dokumenty