Muzeum Miejskie w Tychach

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnej suszarni młóta z 1909 r. należącego do kompleksu Tyskich Browarów Książęcych. W jego kolekcji znajdują się eksponaty z terenu miasta, m.in. fotografie budowy Nowych Tychów i obraz olejny J. Nowosielskiego.

Opis

Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Miasta Tychy. Zgodnie ze swoją misją, „Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego”.

W skład struktury organizacyjnej muzeum wchodzi pięć działów: Dział Historii Miasta, Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej, Dział Sztuki, Dział Oświatowy oraz Dział Administracyjno-Finansowy. Pierwsze trzy działy zajmują się gromadzeniem eksponatów.

Dział Historii Miasta gromadzi materiały dokumentujące historię Tychów i ziemi pszczyńskiej w jej historycznych granicach. W jego zbiorach na szczególną uwagę zasługuje bogata kolekcja pocztówek z ziemi pszczyńskiej, dokumentacja pisana, obrazowa i dźwiękowa poświęcona znanej i zasłużonej rodzinie Krzyżowskich oraz dokumentacja fotograficzna z budowy miasta Nowe Tychy.

Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej tworzy kolekcję dokumentującą tradycje kulturowe na ziemi pszczyńskiej. W jego zbiorach znajduje się bogata kolekcja pszczyńskiego stroju ludowego, przedmioty codziennego użytku, meble, akcesoria obrzędowe, dewocjonalia. Dział dokumentuje także współczesne obrzędy i zwyczaje.

Ostatni dział – Sztuki – gromadzi dzieła artystów związanych z miastem. Kolekcja zawiera: rzeźby, grafiki, rysunki, plakaty oraz obrazy olejne. Zgromadzono jak dotąd 317 obiektów. Najcenniejsze nabytki to: obrazy olejne Jerzego Nowosielskiego, Stanisława Mazusia, Jerzego Dudkiewicza, kolekcja plakatów Romana Kalarusa, grafiki Stanisława Kluski, Adama Romaniuka i Joanny Piech oraz akwarela Ireneusza Botora.

Muzeum prezentuje swoje zbiory na wystawach czasowych. Ponadto jest organizatorem lekcji muzealnych, prowadzi także Akademię Historii Sztuki.

Data lub czas powstania

XXI w.

Muzeum Miejskie w Tychach zostało otwarte w 2005 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Historia

Pierwsza koncepcja utworzenia muzeum w Tychach zrodziła się w latach 80. XX w. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyskiej. Niestety, nie została ona z różnych względów zrealizowana. Ponownie idea ta odżyła w 1996 r. podczas przygotowywania wystawy poświęconej ziemi pszczyńskiej w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wówczas bowiem okazało się, iż brakuje eksponatów dotyczących dziejów Tychów i Mikołowa, które powinny stać się częścią zaplanowanej wystawy. To uświadomiło ostatecznie konieczność powołania do życia miejskiej placówki muzealnej. W sierpniu 2000 r. Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą muzeum. Upłynęło jednak jeszcze kilka lat, zanim muzeum zaistniało na mapie atrakcji turystycznych Tychów. Największym bowiem problemem okazało się znalezienie odpowiedniej dla niego siedziby. Przez jakiś rozważano możliwość ulokowania placówki w dawnym pałacu książęcym w sąsiedztwie browaru, jednak koszty jego zaadaptowania na potrzeby muzeum znacznie przekraczały możliwości finansowe Miasta. Ostatecznie, w 2003 r. podjęto rozmowy z Kompanią Piwowarską dotyczące użyczenia jednego z zabytkowych budynków browaru na potrzeby Muzeum w Tychach. Wiązało się to z przygotowaniami do utworzenia na terenie browaru Tyskiego Muzeum Piwowarstwa. Na jego potrzeby zaadaptowany został budynek dawnej kaplicy ewangelickiej z 1902 r., zbudowany na polecenie księcia pszczyńskiego na terenie browaru. Sąsiadujący z tym obiektem zabytkowy budynek suszarni młóta (odpadów w jęczmienia) z 1909 r. przeznaczono na siedzibę Muzeum Miejskiego w Tychach. W następnej kolejności rozpoczęto społeczną zbiórkę darów dla tworzącej się placówki muzealnej.

15 listopada 2004 r. prezydent Tychów – Andrzej Dziuba – wydał zarządzenie w sprawie rozpoczęcia działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. Tydzień później, podczas uroczystości otwarcia Tyskiego Muzeum Piwowarstwa, Paweł Sudoł, prezes Kompanii Piwowarskiej, wręczył Prezydentowi Andrzejowi Dziubie symboliczny klucz do Muzeum Miejskiego w Tychach.

Oficjalne otwarcie muzeum nastąpiło 25 kwietnia 2005 r. Pierwsza zorganizowana tutaj wystawa nosiła tytuł „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”.

Forma ochrony prawnej

Wchodzący w skład zabytkowych zabudowań tyskiego browaru budynek muzeum jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. 670/66 z 28/05/1966.

Położenie obiektu

Muzeum Miejskie w Tychach znajduje się w zabytkowym budynku dawnej suszarni młóta, który sąsiaduje z Tyskim Browarium.

Dostępność

Muzeum Miejskie w Tychach jest czynne we wtorki w godz. od 9:00 do 16:00, w środy i piątki w godz. od 10:00 do 18:00, w czwartki w godz. od 11:00 do 19:00 oraz w soboty w godz. od 10:00 do 17:00. W poniedziałki i niedziele muzeum jest nieczynne.

Źródła, informacje w Internecie

www.muzeummiejskie.tychy.pl

Dokumenty