Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Działające od 1990 r. muzeum prezentuje historię i kulturę mieszkańców Rudy Śląskiej i całego Górnego Śląska. W kolekcji znajdują się archiwalia, sztandary, porcelana, meble, zbiory etnograficzne, a także prace lokalnych artystów.

Opis

Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Ruda Śląska. W jego skład wchodzą trzy działy, dwa merytoryczne: dział historii i sztuki oraz dział naukowo-oświatowy.

Zbiory Muzeum Miejskiego dotyczą historii i kultury Rudy Śląskiej i jej mieszkańców. Pozyskane muzealia dokumentują w różnej formie dzieje Bielszowic, Bykowiny, Chebzia, Czarnego Lasu, Goduli, Halemby, Kochłowic, Nowego Bytomia, Orzegowa, Rudy, Wirka i Nowej Wsi. Kolekcja muzeum zawiera m.in.:

  • archiwalia – pisma urzędowe, dokumenty stowarzyszeń, instytucji i osób prywatnych, korespondencję, mapy, afisze, dyplomy, pocztówki, książki, zdjęcia;
  • sztandary i proporce, w tym pochodzące z XIX i XX w.,;
  • porcelanę wyprodukowaną w Hucie Franciszka w Bykowinie;
  • zegary, medale i meble;
  • zbiory etnograficzne, w tym m.in. stroje, narzędzia; przedmioty codziennego użytku;
  • prace plastyczne artystów zaliczanych do kręgu twórców nieprofesjonalnych oraz obrazy, grafikę i rzeźbę zawodowych artystów plastyków związanych z Rudą Śląską.

Zbiory muzeum nie ograniczają się wyłącznie do obszaru zamkniętego w granicach Rudy Śląskiej, część z nich odzwierciedla bowiem dzieje całego regionu Górnego Śląska z okresu panowania zarówno niemieckiej, jak i polskiej administracji.

Muzealia muzeum prezentuje na wystawie stałej, jak i na wystawach czasowych. Na pierwszym piętrze  budynku mieści się ciąg sal ekspozycyjnych z wystawą, której tematem przewodnim jest kształtowanie się Rudy Śląskiej. Oglądać tutaj można wystawę „Z dziejów rudzkiego górnictwa”, na której prezentowane są dawne lampy, narzędzia, mundury i inne elementy tradycji górniczej. W pomieszczeniach wystawowych zgromadzono także pamiątki związane z rozwojem polskich organizacji społeczno-kulturalnych w XIX i XX w., z przemianami politycznymi, gospodarczymi, kulturowymi i życiem codziennym Ślązaków. Do ciekawszych obiektów należą: mundur działacza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, mundury górnicze, stroje regionalne. Na ścianach wyeksponowane są sztandary: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Rudy, Hufca Żeńskiego Związku Harcerstwa Polskiego z Rudy, Szkoły Powszechnej z Goduli, Towarzystwa Śpiewu „Chopin” z Orzegowa, pamiątki po Antonim Sieroniu i Janie Dworaku. W jednej z sal można zobaczyć materiały propagandowe, ulotki, plakaty oraz inne eksponaty z okresu powstań śląskich i plebiscytu. W dwóch pomieszczeniach odtworzono izby mieszkalne charakterystyczne dla familoków. Duża część ekspozycji prezentuje zbiory etnograficzne, w tym narzędzia używane w pracy i w gospodarstwie domowym.

Muzeum Miejskie dużo uwagi poświęca edukacji muzealnej, organizując lekcje muzealne, różne konkursy i spotkania, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży i stanowiące doskonałe uzupełnienie programu szkolnego.

Data lub czas powstania

XX w.

Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje od 1990 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – kamień, cegła.

Historia

Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej zostało powołane do życia uchwałą Rady Miasta w grudniu 1990 r. Nowopowstała placówka muzealna przejęła zbiory gromadzone od 1976 r. w Miejskiej Izbie Regionalnej przez członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej – ludzi zakochanych w historii swojego miasta i pasjonatów kolekcjonerstwa. Izba po kilku latach działalności, która okazała się być ważna dla miasta i regionu, otrzymała w 1983 r. status i nazwę Muzeum Społecznego. W 1984 r. nadano jej imię Maksymiliana Chroboka – jej współorganizatora i pierwszego dyrektora. Zbiór muzealiów przejęty przez nowo powstałe Muzeum Miejskie jest cały czas uzupełniany i powiększany, zarówno dzięki darczyńcom, jak i zakupom ze środków pochodzących z budżetu miejskiego.

Forma ochrony prawnej

Siedziba Muzeum Miejskiego – dawny budynek Urzędu Gminy, a obecnie również siedziba Komisariatu Policji, jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków jako element zespołu osiedla robotniczego, który widnieje pod nr rej. A/1518/93 z 30.04.1993 r.

Położenie obiektu

Muzeum Miejskie mieści się w części budynku zbudowanego na początku XX w. jako siedziba szkoły dokształcającej i gospodarstwa domowego, a potem wykorzystywanego jako Ratusz gminy Ruda.

Dostępność

Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej jest czynne we wtorki, czwartki i piątki w godz. od 9:00 do 16:00, w środy w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele w godz. od 13:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.muzeum.rsl.pl

Dokumenty