Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

Dom kultury rozpoczął swoją działalność w 2007 r., ale jego historia sięga XVII–XVIII w., kiedy to sam obiekt został wzniesiony jako karczma. Placówka prowadzi liczne koła zainteresowań. Posiada również jedną z atrakcji Ustronia – nadwiślanki amfiteatr.

Opis

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Ustroń. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury. Zgodnie ze statutem, podstawowymi celami jego działalności jest: 

  • rozwijanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych społeczności miasta Ustronia, drogą powszechnego dostępu i uczestnictwa w kulturze, prowadzone w ramach działalności własnej oraz współpracy z innymi instytucjami kultury, osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi;
  • udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom, związkom twórczym i innym organizacjom i instytucjom społecznym na terenie miasta Ustronia.

Do podstawowych zadań domu kultury należy m.in. wychowywanie przez sztukę poprzez organizowanie imprez kulturalnych, czytelnictwo, organizowanie wystaw oraz rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, np. poprzez tworzenie kół zainteresowań dla młodzieży szkolnej i inne. Swoje statutowe zadania dom kultury realizuje przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z instytucjami społeczno-kulturalnymi, szkołami i innymi jednostkami na terenie miasta Ustronia;
  • upowszechnienie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju;
  • pomoc metodyczną dla zespołów ruchu amatorskiego w formie doradztwa organizacyjnego i repertuarowego;
  • promocję dorobku osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego we wszystkich dziedzinach sztuki;
  • organizację imprez kulturalnych o charakterze oświatowo-artystycznym w wykonaniu artystów i twórców profesjonalnych.

Działalność Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” jest bardzo szeroka. Można ją podzielić na dwa rodzaje – działalność skierowaną tylko do mieszkańców Ustronia oraz działalność skierowaną do mieszkańców, a także do turystów, których zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym w mieście jest naprawdę dużo. Większość z nich przyjeżdża do miasta w celach zdrowotnych – Ustroń to przecież znane w Polsce uzdrowisko oraz z uwagi na doskonałe warunki do uprawiania turystyki górskiej.

Działalność MDK skierowana do mieszkańców miasta to przede wszystkim oferta licznych zajęć stałych, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. W „Prażakówce” działa wiele kół i sekcji zainteresowań, m.in. break dance, klub krajoznawczy, koło plastyczne, koło recytatorsko-teatralne, koło rękodzieła artystycznego, koło tańca nowoczesnego, koło wokalne, mażoretki oraz odbywają się tutaj zajęcia akrobatyczne. Oczywiście oferta zajęć cały czas jest modyfikowana i wzbogacana, w zależności od potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ważną formą aktywności MDK jest także organizacja licznych miejskich konkursów, m.in. Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych, Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów, Miejskiego Konkursu Ortograficznego, Miejskiego Konkursu Pięknego Czytania oraz Miejskich Zawodów Latawcowych.

Działalność „Prażakówki” istotna dla przyjeżdżających tutaj turystów to przede wszystkim organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, festynów czy też miejskich uroczystości. Ich kalendarz jest bardzo bogaty i stanowi bardzo ważne uzupełnienie oferty turystycznej miasta. Do najważniejszych imprez należą: Dni Ustronia, Jarmark Ustroński, Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski, Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, Military Festiwal oraz liczne koncerty i plenerowe festyny.

Na koniec warto dodać, iż „Prażakówka” dysponuje doskonałym zapleczem infrastrukturalnym, którego najważniejszym elementem jest amfiteatr z zadaszoną sceną i widownią na ok. 2 100 osób.

Data lub czas powstania

1996 r. (XX w.)

Miejski dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu został utworzony na mocy uchwały nr XXX/242/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 29 listopada 1996 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Miejski Dom Kultury znajduje się w centrum Ustronia przy ulicy Daszyńskiego w zabytkowym budynku pn. „Prażakówka”, którego historia sięga XVII/XVIII w.

Dostępność

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 19:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk-ustron.ox.pl

Dokumenty