Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury Włókniarzy

DK Włókniarzy to bielska placówka zajmująca się promocją kultury na terenie Bielska-Białej. Odbywają się w niej zajęcia w pracowni plastycznej i ceramicznej. Działa tu „Akademia Śpiewu” oraz zespoły artystyczne. W obiekcie odbywają się koncerty i konkursy.

Opis

Dom Kultury Włókniarzy jest instytucją bardzo aktywną w realizowaniu statutowych celów Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, którego działalność ma przede wszystkim na celu upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców, rozbudowanie zainteresowania działalnością kulturalną, edukację poprzez kulturę, a także organizowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, przynależność do kółek i sekcji zainteresować czy też współtworzenie zespołów artystycznych. Jest jedną z jedenastu placówek MDK, obok Domu Kultury w Hałcnowie, Domu Kultury w Lipniku, Domu Kultury w Wapienicy, Domu Kultury w Komorowicach, Domu Kultury w Kamienicy, Domu Kultury w Olszówce, Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej, świetlic w Mikuszowicach Krakowskich i w Bielsku-Białej Północ oraz galeria Fotografii „B&B”.

W ramach Domu Kultury Włókniarzy odbywają się liczne zajęcia stałe. Działa tutaj m.in. „Akademia Śpiewu”, Studio Wokalistyki Klasycznej „Belcanto”, prowadzone są zajęcia plastyczne „Akwarelki” i „Kolaż” oraz zajęcia w pracowni ceramicznej. Udział w nich biorą zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież.

Przy DK Włókniarzy działa teatr „Bez granic” oraz liczne zespoły artystyczne, rozwijające różne zainteresowania i talenty swoich podopiecznych, w tym: zespół tańca nowoczesnego „Mad Moves”, chór mieszany „Echo”, dziecięca grupa baletowa, dziecięca kapela ludowa „Beskidek”, kapela góralska „Beskid”, młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego „Libra”, młodzieżowy zespół wokalny „Niżej”, zespół „Adagio”, zespół pieśni i tańca „Beskid”, zespół taneczny „Stokrotki”, zespół tańca i piosenki „Wiolinki”, Zespół teatralny „Bajka” oraz zespół wokalno-instrumentalny „Ojciec chrzestny”.

Uczestnictwo w zajęciach oraz przynależność do działających przy Domu Kultury Włókniarzy zespołów jest niezwykle cenne z punktu widzenia kształtowania i pielęgnowania tradycji kulturalnych i artystycznych Bielska-Białej, zwłaszcza że niektóre z nich mogą się pochwalić bardzo długą historią oraz – co równie ważne – wieloma osiągnięciami. Na szczególne wyróżnienie w tym względzie zasługuje:

  • chór mieszany „Echo”, którego działalność rozpoczęła się w 1919 r. Do największych osiągnięć zespołu należy wykonanie oratorium „Stworzenie świata” J. Haydna oraz koncertowej wersji opery „Orfeusz i Eurydyka” Chr. W. Glucka. Warto podkreślić, iż chór dokonał licznych nagrań, m.in. dla Polskiego Radia w Katowicach, radia w Sarajewie, radia WRS w Bernie, a także dla telewizji w Belgradzie i Katowicach. Występował w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, na Węgrzech i w byłej Jugosławii. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, również międzynarodowych;

  • kapela góralska „Beskid”, która już od kilkudziesięciu lat pielęgnuje i promuje muzykę z regionu Podbeskidzia. Na co dzień tworzy i muzykuje przy zespole pieśni i tańca „Beskid”, koncertuje również z dużym powodzeniem w całej Polsce oraz poza jej granicami, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, byłej Jugosławii, Luxemburgu, Czechach, Słowacji, Austrii, Turcji, Szwecji, Szwajcarii, Rumunii, na Węgrzech, a nawet w Korei Południowej;

  • zespół pieśni i tańca „Beskid”, który powstał w 1954 r. przy Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lenko”, a od 1957 r. patronat nad nim sprawuje Dom Kultury Włókniarzy. W swoim programie ma tańce, przyśpiewki i melodie ludowe, prezentujące folklor żywiecki, śląski, cieszyński, krakowski, sądecki, rzeszowski, łowicki oraz tańce narodowe. Zespół ma na swoim koncie niezliczone ilości koncertów w Polsce, Czechach i Słowacji, w Szwajcarii, Austrii, Belgii, Francji, Bułgarii, Finlandii, Rosji, Niemczech, Grecji, Turcji, Włoszech, byłej Jugosławii i na Węgrzech. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień zarówno na krajowych, jak i zagranicznych festiwalach folklorystycznych.

Data lub czas powstania

ok. 1950 r. (XX w.)

Dom Kultury Włókniarzy funkcjonuje od lat 50. XX w.

Forma ochrony prawnej

Willa, w której swoją siedzibę ma Dom Kultury Włókniarzy, należy do zabytkowego zespołu fabrycznego Maenhardta, który wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A-723/96 z 04/04/1996.

Położenie obiektu

Siedziba Domu Kultury Włókniarzy mieści się w zabytkowej willi należącej do zespołu fabrycznego Maenhardta przy ulicy 1 Maja, w dzielnicy Żywieckie Przedmieście, w południowej części Bielska-Białej.

Dostępność

Dom Kultury Włókniarzy jest placówką ogólnodostępną. Harmonogram odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk.beskidy.pl

Dokumenty