Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

MDK zajmuje się upowszechnianiem kultury i sztuki w Czechowicach-Dziedzicach. Jest organizatorem imprez odbywających się w mieście. Działa przy nim kino „Świt” oraz Klub Filmowy „Puls”, chór „Moniuszko”, młodzieżowa orkiestra dęta i „Śpiewające Szynszyle”.

Opis

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Jego podstawowym celem jest organizowanie działalności kulturalnej oraz realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Działalność MDK ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy. Dom kultury promuje aktywne uczestnictwo w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Zgodnie ze statutem, do jego podstawowych zadań należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
 2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 3. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 4. planowanie, organizowanie i realizacje działań w zakresie upowszechniania kultury;
 5. tworzenie warunków dla łączenia wartości kultury polskiej z kultura innych krajów;
 6. wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, szczególnie kultury materialnej regionu;
 7. promocja kultury i sztuki.

Swoje statutowe zadania MDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie i wspieranie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych, różnorodnych form edukacji pozaszkolnej oraz wystaw.

MDK realizuje również dodatkowe zadania, w postaci m.in. organizacji spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, wypożyczania książek i dzieł sztuki, seansów filmowych, prowadzenia nauki języków obcych, impresariatu artystycznego oraz imprez rozrywkowych i turystycznych, a także w postaci działalności wydawniczej.

Kluczową działalnością MDK jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta czechowickiego domu kultury to m.in.

 • studia: Studio Tańca i Ruchu, Studio Młodych Autorów Filmowych;
 • zajęcia: hip-hop, joga, zajęcia muzyczno-teatralne, warsztaty literackie, warsztaty fotograficzne;
 • kursy tańca towarzyskiego;
 • ognisko muzyczne (nauka gry na pianinie, keyboardzie i gitarze);
 • zajęcia dla najmłodszych „Szkraby”;
 • pracownie: rysunku i malarstwa oraz rzeźby w drewnie;
 • kółko szachowe, klub malucha „Puchatek”, koło badaczy kultury.

Przy MDK działa kilka zespołów, m.in. Teatr Muzyczny „Movimento”, grupa teatralna „Art Kontrast”, młodzieżowa orkiestra dęta, dziecięcy zespół regionalny „Zabrzeg”, grupa wokalno-teatralna „Śpiewające Szynszyle” oraz chór mieszany im. St. Moniuszki. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z nich. Chór powstał w 1955 r. i początkowo działał przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, następnie przy Zawodowym Związku Kolejarzy, a od 1975 r. pod patronatem MDK. Zespół odnosi wielkie sukcesów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W 2002 r. został wyróżniony specjalną nagrodą władz miasta – „Promotio Urbis”.

W ramach MDK działa ponadto kino „Świt” oraz izba regionalna.

MDK to także animator życia kulturalnego i organizator wielu imprez, w tym szczególnie o tematyce filmowej. Do najważniejszych należą: Festiwal Dobrych Filmów, Czechowickie Prezentacje Filmowe oraz Festiwal Muzyczny „Alkagran”.

Data lub czas powstania

1974 r. (XX w.)

Miejski Dom Kultury został utworzony na mocy zarządzenia nr 19/74 Naczelnika Miasta w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie powołania Miejskiego Domu Kultury „Dom Robotniczy” w Czechowicach-Dziedzicach.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Miejski Dom Kultury mieści się przy ulicy Niepodległości.

Dostępność

Miejski Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

www.bip.mdk.czechowice-dziedzice.pl

www.mdk.czechowice-dziedzice.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty