Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych – Filia w Łaziskach Dolnych

Działająca od 1999 r. placówka jest jedną z dwóch filii Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Odbywają się tutaj liczne zajęcia stałe pozwalające na realizację pasji i zainteresowań artystycznych wśród mieszkańców miasta.

Opis

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych jest instytucją kultury obejmującą obszarem swojego działania teren Łazisk Średnich i Łazisk Dolnych. Zgodnie ze statutem, podstawowymi celami MDK są: zaspokojenie kulturalnych potrzeb mieszkańców Miasta Łaziska Górne oraz zapewnianie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kultury. Bezpośredni nadzór nad działalnością MDK sprawuje Zarząd Miasta Łaziska Górne.

Do podstawowych zadań MDK należą:

  1. wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  2. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska;
  5. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
  6. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie;
  7. pośrednictwo w rejestrowaniu zgłoszenia i udzielaniu zezwoleń na organizację imprez artystycznych i rozrywkowych wg obowiązujących przepisów;
  8. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury;
  9. podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych;
  10. opracowanie projektu i wykonanie rocznego planu finansowego MDK zatwierdzonego przez Zarząd Miasta Łaziska Górne.

Swoje zadania statutowe Miejski Dom Kultury realizuje w oparciu o swoją siedzibę główną oraz dwie placówki filialne: opisywaną tutaj filię w Łaziskach Dolnych oraz Miejski Dom Kultury, Filia w Łaziskach Średnich przy ulicy Pstrowskiego 17.

W ramach MDK działa wiele zespołów, kółek i sekcji zainteresowań. Funkcjonuje tutaj posiadające już prawie 100-letnią historię Towarzystwo Śpiewacze „Echo”, istniejący od 1982 r. artystyczny zespół dziecięcy „Radość”, estradowy zespół wokalno-taneczny, zespół cheerleaderek „Paradiso”, grupa teatralna „Mixtura”, związane z MDK od 1959 r. ognisko muzyczne „Do-Re-Mi”, „Klub Myśli Politycznej” oraz kącik twórczy dla pań „Z szydełkiem i na drutach”. Ponadto w placówce odbywają się zajęcia plastyczne oraz warsztaty plastyczne dla dorosłych.

MDK jest organizatorem wielu imprez miejskich. Na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisały się już: Świętojańskie Dni Łazisk, Miejskie Dożynki, Plenery Malarskie, Dni Polskie, Festiwal Filmowo-Artystyczny „Ruła”, Krajowy Konkurs Filmu Amatorskiego oraz wiele imprez okolicznościowych.

Pod skrzydłami MDK działa klub artystyczny „Piwnica na Dachu”, które jest miejscem otwartym na wszelkie działania zarówno amatorskie, jak i profesjonalne. Odbywają się w nim koncerty, spotkania i występy oraz ciekawe warsztaty od bębniarskich przez witrażowe, po didżejskie i teatralne.

Data lub czas powstania

XX w.

Filia Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Dolnych powstała w 1999 r.

Historia

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powstał w 1958 r. Przez prawie dwadzieścia lat działał jako placówka miejska, po czym w 1987 r. został przekazany Hucie „Łaziska”. Do 1995 r. funkcjonował jako placówka zakładowa, potem wrócił pod zarząd Urzędu Miejskiego. W grudniu 1998 r. MDK przejął pod swoje skrzydła były Zakładowy Dom Kultury KWK „Bolesław Śmiały”, który stał się jego pierwszą placówką filialną. Rok później utworzona została druga filia, tym razem w Łaziskach Dolnych. Od 2001 r. MDK jest wydawcą lokalnego czasopisma „Gazeta Łaziska”.

Położenie obiektu

Siedziba Filii Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Dolnych mieści się przy ulicy Szkolnej.

Dostępność

Filia Miejskiego Dom Kultury w Łaziskach Dolnych jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w niej zajęć można znaleźć na stronie internetowej MDK.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych

www.laziska-gorne.bip.info.pl 

www.mdk.laziska.pl

Dokumenty