Miejski Dom Kultury w Myszkowie

MDK w Myszkowie jest miejską instytucją kultury, zajmującą się upowszechnianiem kultury i oświaty wśród mieszkańców miasta. W jego ramach działają liczne kluby (m.in. literacki i podróżników), zespoły, a także kino oraz Studio Muzyki i Piosenki.

Opis

Miejski Dom Kultury w Myszkowie jest miejską instytucją kultury, której podstawowym celem jest inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej oraz realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Działalność MDK ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrzebami mieszkańców miasta. Polega ona na inspirowaniu i działalności kulturalnej i oświatowo-wychowawczej, a w szczególności na:

  • rozwijaniu czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym;
  • inspirowaniu i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną;
  • upowszechnianiu wiedzy oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych związanych z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym;
  • organizacji kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji;
  • popularyzacji poszczególnych dziedzin sztuki i ludzi sztuki.

Oferta programowa MDK w Myszkowie ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, lokalnych animatorów i nieprofesjonalnych twórców kultury, zespołów artystycznych, szeroko rozumianą promocję gminy, pielęgnowanie tradycji i historii, a także na działalność opiekuńczo-wychowawczą. Cele te realizowane są m.in. poprzez prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta domu kultury to m.in. działalność studio piosenki MDK, klubu młodych plastyków „Pędzelek”, klubu plastyków nieprofesjonalnych, klubu modelarstwa kartonowego, klubu literackiego „Dziesiątka”, jurajskiego klubu podróżników i szkółki szachowej. W MDK odbywają się regularnie kursy tańca towarzyskiego, działa również tzw. pogotowie taneczne. Ważna część działalności instytucji to prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych, do których należą:

  • zespół estradowy „Eskadra” – zespół wokalny z towarzyszeniem akompaniamentu muzycznego zrzeszający osoby dorosłe chcące popularyzować piosenkę wojskową i pieśń patriotyczną;
  • zespół folklorystyczny „Jurajskie Igraszki” – 120-osobowy zespół ludowy zrzeszający młodzież i dorosłych muzyków, który prezentuje barwne, roztańczone suity ludowe. W swoim repertuarze posiada: dziecięce zabawy ludowe, krakowiaka, poloneza, mazura, suitę cieszyńską, rzeszowską, łowicką, śląską, beskidzką, żywiecką i lubelską, tańczone w oryginalnych strojach ludowych i przy akompaniamencie czteroosobowej kapeli ludowej, a także rodzinny folklor zagłębiowski;
  • zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich „Nowowsianki” – zespół kultywujący obrzędy i tradycje ludowe ziemi zagłębiowskiej;
  • kapela podwórkowa „To i owo” – która od 2000 r. śpiewa stare, znane i lubiane piosenki z kręgu folkloru miejskiego, a także żartobliwe kompozycje własnego autorstwa, biorąc z sukcesem udział w przeglądach i festiwalach;
  • kabaret „Improwizorka”.

Bardzo ważną płaszczyzną działalności myszkowskiego domu kultury jest organizowanie imprez. Na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie miasta weszły już takie propozycje, jak: Myszkowska Majówka, Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków, Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej, Myszkowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, Indywidualne Wystawy Malarstwa, konkursy plastyczne, Artystyczna Feriada oraz liczne konkursy, festyny, jarmarki, wystawy i akcje „Lato i zima w mieście”. MDK organizuje ponadto uroczyste obchody świąt okolicznościowych (jak np. Dzień Dziecka czy Walentynki), państwowych i religijnych.

Na koniec warto dodać, iż w ramach Miejskiego Domu Kultury funkcjonuje cieszące się dużą popularnością kino.

Położenie obiektu

Miejski Dom Kultury mieści się przy ulicy 3 Maja.

Dostępność

Miejski Dom Kultury w Myszkowie jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk-myszkow.pl