Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

MOK „Centrum” rozpoczął swoją działalność ponad 30 lat temu. Jego siedziba mieści się w funkcjonalnym budynku położonym na obrzeżach parku miejskiego. Placówka koncentruje się na zadaniach z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

Opis

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza jest komunalną instytucją kultury prowadząca działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki. Zgodnie ze statutem, do jego podstawowych zadań należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochrona dóbr kultury;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej;
  • prowadzenie działalności promocyjnej dotyczącej miasta i regionu.

MOK realizuje również dodatkowe zadania, w postaci m.in. organizacji spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, wypożyczania książek i dzieł sztuki, seansów filmowych, prowadzenia nauki języków obcych, impresariatu artystycznego oraz imprez rozrywkowych i turystycznych, a także w postaci działalności wydawniczej.

Powołany do życia już ponad 30 lat temu, MOK rozpoczął swoją działalność w pełnym zakresie w poł. 1983 r. Od początku swojego istnienia jego lokalizacją jest obiekt wybudowany specjalnie pod kątem pełnienie funkcji siedziby instytucji kultury. Dlatego też posiada on doskonałe zaplecze infrastrukturalne. Obiekt jest wolnostojący, posiada trzy kondygnacje i piwnicę. Składa się na niego kilka zespołów pomieszczeń, w tym:

  • sala widowiskowo-kinowa  –  wyposażona w amfiteatralną widownię na 538 miejsc oraz dwa balkony z 22 miejscami siedzącymi; amfiteatralność sali i dobra akustyka zapewniają odpowiedni odbiór spektakli teatralnych, koncertów, programów estradowych oraz seansów filmowych);
  • sala dydaktyczna na 100 miejsc – wyposażona w stałe fotele, ekran, sprzęt audiowizualny, która wykorzystywana jest na organizację różnorodnych spotkań, szkoleń, narad, zajęć umuzykalniających, etc.;
  • dwupoziomowa galeria o łącznej powierzchni 392 m².

W budynku znajdują się również pracownie i sale dydaktyczne m. in.: pracownia choreograficzna, pracownia plastyczna, pracownia teatralna, pracownia muzyczna, pracownia szachowa oraz pracownia modelarstwa lotniczego.

Aktywność MOK przejawia się nie tylko w prowadzeniu zajęć kulturalno-oświatowych, ale również w postaci licznych propozycji artystycznych i rekreacyjnych. Jeżeli chodzi o tę pierwszą dziedzinę, istniejące w ośrodku pracownie umożliwiają organizowanie wielu zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Posiadają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Amatorski ruch artystyczny jest rozwijany dzięki prowadzeniu kilku zespołów, w tym m.in. zespołu taneczno-wokalnego „Bajaderki”, zespołu wokalnego „Fatamorgana”, zespołu break-dance „Fighting Spirit”, zespołu estradowego „All Stars”, Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie” i „Małe Zawiercie” oraz zespołu folklorystycznego „Kromołowianie”. Ponadto przy MOK działa Zawierciański Klub Filmowy, który organizuje warsztaty filmowe, a także kino proponujące przeróżne ciekawe cykle filmowe dla miłośników sztuki filmowej. Jeżeli chodzi o działalność związaną z organizacją imprez, są wśród zarówno propozycje plenerowe, z „Dniami Zawiercia” na czele, jak i szereg spektakli, występów, koncertów, wystaw, etc. odbywających się w salach widowiskowych i teatralnych ośrodka.

Data lub czas powstania

XX w.

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu został powołany do życia 1 października 1980 r. na mocy Zarządzenia nr 7/80 Prezydenta Miasta.

Położenie obiektu

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza mieści się na obrzeżu parku miejskiego między ulicami Leśną, Sienkiewicza i Piastowską.

Dostępność

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych tutaj zajęć oraz imprez można znaleźć na stronie internetowej ośrodka.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu,

www.zawiercie.bip.net.pl

www.mok.pl

Dokumenty