Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi jest głównym animatorem życia sportowego i kulturalnego w mieście, łącząc różne formy aktywności mieszkańców. Posiada doskonałe zaplecze, a także wysokowykwalifikowaną kadrę.

Opis

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi jest jednostką budżetową Gminy Czeladź. Jego statutowym celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności poprzez:

 • popularyzację walorów rekreacji ruchowej;
 • prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
 • organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej;
 • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
 • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Obszar działania ośrodka obejmuje gminę Czeladź.

Zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR stanowi pięć obiektów. Są one wykorzystywane zarówno jako miejsce rozgrywania turniejów, meczów i innych sportowych wydarzeń, jak również jako baza do organizowania imprez miejskich o charakterze kulturalnym. Ponadto dają one możliwość aktywnego wypoczynku mieszkańcom Czeladzi, chociażby na terenie kompleksów otwartych basenów kąpielowych. MOSiR jest więc tą instytucją miejską, która zapewnia wysokiej jakości różnorodną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, zarówno dla mieszkańców miasta i okolic, jak i osób je odwiedzających.  

Obiekty MOSiR:

 1. Hala widowiskowo-sportowa znajdująca się przy ulicy Sportowej 2, o łącznej powierzchni 3 825 m², dysponująca widownią na 540 miejsc siedzących, przystosowana do gier zespołowych. Znajdują się tutaj: hala widowiskowa-sportowa, siłownia, sala baletowa, sala konferencyjna, kawiarnia oraz sala zapasów i holl. Obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Stadion sportowy im. Józefa Pawełczyka wraz z zapleczem socjalnym znajdujący się przy ulicy Sportowej 7. Obiekt wybudowany został w latach 70. XX w. i obecnie posiada 1 300 miejsc siedzących. Płyta boiska o wymiarach 106 m x 60 m przystosowana jest do prowadzenia rozgrywek ligowych piłki nożnej i posiada licencję Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Stadion posiada również boisko rezerwowe.
 3. Stadion „Piaski” – stadion sportowy Czeladź-Piaski mieszczący się przy ulicy Mickiewicza, przystosowany do rozgrywek w piłce nożnej, wynajęty Klubowi Sportowemu „Górnik” Piaski. 
 4. Hotel i restauracja, które są w całości wydzierżawione i eksploatowane przez firmę „Sabo” Bogdana Szamburskiego. Obiekty znajdują się przy ulicy Sportowej 7.
 5. Kompleks basenów wraz z zapleczem socjalnym i budynkiem restauracyjnym usytuowany przy ulicy Legionów. Wydzierżawiony i eksploatowany przez Pana Piotra Babik. 

MOSiR, oprócz możliwości korzystania z ww. obiektów, umożliwia również udział w zajęciach trzech sekcji: biegów rekreacyjnych, zapasów i tenisa stołowego.

Ośrodek jest również organizatorem cyklicznych imprez, które uatrakcyjniają ofertę rekreacyjno-kulturalną miasta i gminy. Należą do nich następujące imprezy sportowe i kulturalne:

 • Ferie z MOSiR (styczeń),
 • Mistrzostwa Czeladzi w narciarstwie alpejskim (luty),
 • Mistrzostwa Czeladzi w kręglach (marzec),
 • Biegi przełajowe o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF-u (maj),
 • Puchar Polski w Ju-Jitsu (maj),
 • Mistrzostwa Czeladzi w tenisie ziemnym (czerwiec),
 • Wakacje z MOSiR (lipiec),
 • Międzynarodowy Turniej piłki nożnej dziewcząt (sierpień),
 • Bieg przełajowy – „Abstynęcka Mila” (wrzesień),
 • Rajd samochodowy (wrzesień),
 • Zawody w Paintball-u (październik),
 • Zawody Rolkowe i Deskorolkowe w SkatePark-u (listopad),
 • Wystawa ornitologiczna (grudzień),
 • Barbórkowe biegi przełajowo-narciarskie (grudzień).

Data lub czas powstania

1996 r. (XX w.)

W 2011 r. czeladzki MOSiR obchodził 15-lecie swojego istnienia.

Położenie obiektu

Siedziba MOSiR mieści się przy ulicy Sportowej w Czeladzi.

Dostępność

MOSiR jest placówką ogólnodostępną. Harmonogram odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

www.mosir.czeladz.pl

Dokumenty