Miejski Ośrodek Kultury w Porębie

W MOK w Porębie działa koło taneczne, muzyczne, plastyczne, historyczne, teatralne, Koło Gospodyń Wiejskich, a także Polski Związek Hodowców Gołębi oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Funkcjonuje tutaj również Izba Tradycji.

Opis

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie jest miejską instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Poręba. Jego podstawowym celem jest organizowanie działalności kulturalnej oraz realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami społeczność lokalnej.

Działalność MOK jest wielopłaszczyznowa. Po pierwsze instytucja ta jest organizatorem licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta Miejskiego Ośrodka Kultury to m.in. zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych (fortepian, keyboard, gitara, perkusja, akordeon), zajęcia wokalne, sportowe, zajęcia z Kołem Gospodyń Wiejskich w Niwkach, zajęcia plastyczne w ramach koła plastycznego, zajęcia Klubu Sportowego MKS Poręba, zajęcia studio ruchu i tańca dla dzieci, aerobik dla pań oraz zajęcia sztuk walki, a także próby zespołu wokalnego, spotkania klubu seniora oraz Związku Kombatantów – Koło w Porębie.

Drugą niezwykle ważną formą działalności MOK jest organizacja imprez cyklicznych. Są wśród nich zarówno uroczyste obchody świąt okolicznościowych, państwowych czy religijnych, jak i standardowe imprezy gminne, które promują jej dziedzictwo. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest Światowy Festiwal Prażonek, który odbywa się co roku od 2003 r. Jego główną atrakcją jest prażenie wielkiego żeliwnego kotła wypełnionego: 160 kg ziemniaków, 25 kg kiełbasy, 15 kg boczku, 20 kg cebuli – przyprawionych solą i pieprzem, który staje się główną atrakcją wielu imprez organizowanych w okolicznych gminach. W marcu 2006 r. „Porębskie Prażonki” zostały wpisane na Listę Potraw Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezwykle istotną imprezą są także Dni Poręby, czyli święto gminy i jej mieszkańców.

Wreszcie trzecim niezwykle ważnym, także z punktu widzenie osób odwiedzających Porębę, jest funkcjonowanie w ramach MOK izby tradycji. Większość prezentowanych w niej eksponatów to muzealia z nie istniejącego od kilku lat muzeum zakładowego, które mieściło się jeszcze w wieży wsadu wielkopiecowego z 1798 r. W izbie podziwiać można m.in. przedmioty gospodarstwa domowego pochodzące z XIX w., garnki produkowane w Porębie z napisami w języku rosyjskim z czasów cara Aleksandra II, liczne dokumenty, świadectwa szkolne, księgi rachunkowe z początku XX w., wiele legitymacji i dokumentów z okresu II wojny światowej, stare sztandary oraz setki zdjęć obrazujących historię Poręby aż do czasów współczesnych.

Data lub czas powstania

1955 r. (XX w.)

Miejski Ośrodek Kultury powstał w 1955 r.

Historia

Historia Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie sięga czasów powojennych, kiedy to powstała tutaj świetlica kulturalna. Jej początki były skromne, ale dzięki determinacji i zaangażowaniu pracowników oraz społeczności lokalnej, instytucja ta z powodzeniem się rozwijała, prowadząc działalność kulturalno-biblioteczną.

W 1955 r. świetlica została przeniesiona do nowo wybudowanego Hotelu Robotniczego i stała się klubem. Wówczas to podjęto również decyzję o rozpoczęciu budowy domu kultury. W reprezentacyjnym i nowoczesnym obiekcie załoga przedsiębiorstwa i wszyscy mieszkańcy osiedla otrzymali m. in. salę kinowo-teatralną na 480 miejsc, kawiarnię, bibliotekę, czytelnię, salę gier, salę gimnastyczną, szereg pomieszczeń klubowych i inne. Dużą popularnością cieszyły sie wieczory autorskie, spotkania z ludźmi teatru i filmu, przedstawicielami ludzi techniki i nauki, dziennikarzami, działaczami społeczno-politycznymi, ekonomistami, mistrzami sportu, etc. Ważną rolę w pracy oświatowo-wychowawczej odgrywała biblioteka – jedyna tego typu placówka w 8-tysięcznym osiedlu.

W 2002 r. ze struktury MOK została usunięta Miejska Biblioteka Publiczna, która od początku swojego istnienia funkcjonowała w jego strukturach. Nadal jednak mieści się ona w siedzibie MOK.

Położenie obiektu

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie mieści się przy ulicy Mickiewicza.

Dostępność

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie jest instytucją ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki. Działająca tutaj izba tradycja jest otwarta codziennie w godz. od 10:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.mokporeba.pl

Dokumenty