Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

MOSiR jest miejską placówką, której głównym celem jest organizowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku na terenie miasta. Placówka posiada bogatą bazę sportowo-rekreacyjną, organizuje liczne imprezy, turnieje, prowadzi także kluby sportowe.

Opis

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju jest jednostką organizacyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój i obejmuje swoją działalność obszar całego miasta. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, który stanowi podstawę funkcjonowania ośrodka, jego podstawowym celem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i masowej rekreacji, a w szczególności:

  • udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wg zapotrzebowania społecznego, jej unowocześnienie i powiększenie;
  • propagowanie i realizacja wszystkich usług w zakresie sportu masowego i rekreacji;
  • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji;
  • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym;
  • organizowanie imprez masowych o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
  • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej, m.in. klubami i organizacjami młodzieżowymi;
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową;
  • utrzymanie zarządzanych obiektów w należytym stanie technicznym;
  • prowadzenie naboru i zajęć Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie oraz Klubu Biegacza i Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego.

MOSiR funkcjonuje w oparciu o całą sieć obiektów, które działają w ramach jego struktury organizacyjnej. Najważniejszym i z pewnością najbardziej reprezentatywnym jest położony w centrum miasta przy ulicy Harcerskiej stadion miejski. Dzięki jego wielofunkcyjnemu charakterowi oraz dogodnemu położeniu, stanowi on najważniejsze miejsce organizacji imprez, nie tylko sportowych, ale również o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Największą imprezą są organizowane corocznie w czerwcu Dni Jastrzębia-Zdroju, a także w maju „Majówka z MOSiR-em”. W tym samym miejscu znajduje się także kompleks sportowy „Omega”, w skład którego wchodzi hala sportowa, część hotelowa oraz kawiarnia z salą bankietową. Tutaj także odbywają się imprezy sportowe i rekreacyjne, m.in. turnieje tenisa stołowego, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grand prix miejskiej ligi piłki halowej, imprezy sportowe o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w judo, a także „Giełda Szkół” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Pozostałe obiekty to: Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego przy ulicy Cieszyńskiej, lodowisko „Jastor” przy ulicy Leśnej, kąpielisko „Zdrój”, hala widowiskowo-sportowa, stadion sportowy przy ulicy Kościelnej oraz basen „Laguna” przy ulicy Opolskiej. Wyżej wymienione obiekty wykorzystywane są przez mieszkańców miasta (co ważne – także niepełnosprawnych), jak również przez odwiedzających je turystów. Ponieważ cały czas podnoszony jest ich standard, dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym, cieszą się one dużym zainteresowaniem. Pozwalają w sposób aktywny spędzać czas wolny. Działalność w zakresie udostępniania tych obiektów jest ważna, ale nie kluczowa w działalności MOSiR, tę bowiem stanowi organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, w tym masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz popularnych rozgrywek ligowych w różnych dyscyplinach dla amatorów. Instytucja regularnie organizuje rozgrywki w czterech dyscyplinach sportowych: Miejska Liga Siatkówki Amatorów, Grand Prix Miejskiej Ligi Piłki Halowej, Miejska Indywidualna Liga Tenisa Stołowego oraz Jastrzębska Liga Szachowa. 

Ponadto MOSiR organizuje stałe zajęcia sportowe i rekreacyjne. Działa przy nim kilka klubów, m.in. klub wysokogórski, klub biegacza i klub sportowego tańca towarzyskiego, a także szkółka piłkarska.

Data lub czas powstania

1991 r. (XX w.)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju został powołany do życia w styczniu 1991 r.

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju jest położona przy ulicy Harcerskiej.

Dostępność

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju są ogólnodostępne. Informacje na temat dni i godzin otwarcia poszczególnych placówek można znaleźć na stronie internetowej MOSiR.

Źródła, informacje w Internecie

www.mosir.xm.pl

Promowane wydarzenia Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty