Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

MCK w Żywcu jest samorządową instytucją kultury utworzoną w wyniku likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu w Żywcu oraz na bazie „Amfiteatru pod Grojcem” i klubów środowiskowych przejętych z zespołu zamkowo-parkowego w Żywcu.

Opis

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, jako główna instytucja kultury w mieście, zajmuje się zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Żywca poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Jego ważnym zadaniem jest ponadto koordynacja działań kulturalnych mająca na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.

Zgodnie ze statutem, MCK realizuje następujące działania:

  • organizowanie przeglądów, koncertów i festiwali;
  • prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • prowadzanie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań (sekcje teatralne, sekcje muzyczno-wokalne, sekcje tańca, sekcje rytmiki, sekcje aerobicu, sekcje modelarstwa, sekcje plastyczne, sekcje akrobatyki, sekcja filmowa, sekcja fotograficzna, sekcja astronomiczna, warsztaty dziennikarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych);
  • prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością podległych klubów środowiskowych;
  • organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
  • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych.

W celu uzupełnienia oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych centrum współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, fundacjami i wszystkimi chętnymi do współpracy na rzecz rozwoju działalności kulturalnej. W Miejskim Centrum Kultury organizowane są różnego rodzaju konferencje, sympozja, inauguracje roku akademickiego, uroczystości okolicznościowe, występy zespołów, kapel oraz teatrów.

Przy MCK działa kilka klubów środowiskowych. Należą do nich: klub „Akwarium”, klub „Ogródek”, klub „Globik”, klub „Papiernik”, klub „Śrubka”, „Żywiecka Szkoła Tradycji” z siedzibą w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu, klub środowiskowy MCK oraz klub środowiskowy MCK w Oczkowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

MCK prowadzi także liczne zespoły regionalne, do których należą m.in. zespoły pieśni i tańca: „Ziemia Żywiecka” i „Żywczanie”; chór mieszany „Akord”, Miejska Orkiestra Kameralna, Żywiecka Orkiestra Dęta, zespół tańca towarzyskiego „Ego Dance”, zespół „Electric”, zespół akrobatyczny czy teatr „K”. Zespoły te tworzą mieszkańcy Żywca i okolic. Uświetniają one swoimi występami imprezy organizowane na terenie miasta, a także występują na festiwalach czy biorą udział w konkursach, niejednokrotnie odnosząc na nich sukcesy, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim.

Wreszcie MCK jako główny animator życia kulturalnego w mieście o tak bogatym dziedzictwie kulturowym jest kluczowym organizatorem wszelkich imprez. To za jego sprawą mieszkańcy i turyści mogą brać udział w Dniach Żywca, Tygodniu Kultury Beskidzkiej czy największym w kraju forum kultywowania tradycji góralskich – Festiwalu Górali Polskich.

MCK przy realizacji swoich zadań współpracuje nie tylko z innymi instytucjami kultury na terenie Żywiecczyzny, ale również z podmiotami działającymi w podobnym zakresie poza granicami naszego kraju. Jest m.in. inicjatorem i realizatorem międzynarodowego projektu „Polsko-Słowackie Impresje Folklorystyczne”, dzięki któremu kultywuje i promuje wspólnie ze stroną słowacką transgraniczne dziedzictwo kulturowe.

Na koniec warto dodać, iż MCK posiada do swojej dyspozycji amfiteatr położony pod górą Grojec nad rzeką Koszarawą, przeznaczony do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnych. Jest on wyposażony w zadaszoną scenę wraz z dwoma garderobami na zapleczu oraz przestronną widownią usytuowaną na przeciwległym wzniesieniu (3000 miejsc siedzących). Odbywają się tutaj duże imprezy, m.in. Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Forma ochrony prawnej

Miejskie Centrum Kultury mieści się w Domu „Sokoła”, który jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A-633/90 z 09.05.1990 r.

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiego Centrum Kultury mieści się przy alei Wolności.

Dostępność

Miejskie Centrum Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat organizowanych zajęć i imprez można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

www.mck.zywiec.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty