Galeria „Szara” w Cieszynie

Otwarta w 2002 r. galeria jest miejscem niezależnym i niekomercyjnym działającym obecnie przy Fundacji Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”. Pokazuje i promuje głównie młodych artystów z Polski, Czech i Słowacji. Organizuje liczne wystawy i konferencje.

Opis

Galeria „Szara” została założona w 2002 r. w Cieszynie przez Joannę Wowrzeczkę, Tomasza Swobodę i Agnieszkę Sojkę-Swobodę przy wydatnej pomocy studentów Uniwersytetu Śląskiego filii w Cieszynie, jako oddział Stowarzyszenia Kulturalnego „Kontur”. Od 2005 r. kuratorami, opiekunami i prowadzącymi galerię są Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic.

Galeria działa na styku kultur słowiańskich, przede wszystkim polskiej, czeskiej i słowackiej, znajduje się przecież na pograniczu tych dwóch państw, których historia w przeszłości wielokrotnie się ze sobą przeplatała, przez co kultura i sztuka wzajemnie się przenikają. Jako placówka nowoczesna, w realizacji swoich zamierzeń, galeria „Szara” często wspomaga się międzynarodowymi funduszami, z których finansuje część swoich projektów.

Istotną rolą galerii jest konfrontowanie, eksploracja sztuki Polski, Czech i Słowacji oraz bycie „łącznikiem” pomiędzy artystami i instytucjami kultury z tych krajów. Ważnym elementem jest również organizacja koncertów oraz edukacja w formie wykładów, warsztatów i konferencji. Galeria wydaje ponadto tradycyjne katalogi, a także wydawnictwa multimedialne. Prowadzi także „Magazyn Szarej” – centrum informacyjne skupiające się na europejskiej kulturze i sztuce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Czech, w którego skład wchodzą multimedialna czytelnia działająca przy galerii „Szara” oraz internetowy portal informacyjny (z bogatą bazą informacji o artystach). Można tutaj poczytać prenumerowane przez galerię polskie i czeskie czasopisma, oraz książki i albumy poświęcone sztuce i kulturze współczesnej.

Galeria działa w dużej mierze jako miejsce organizowania przeróżnych wystaw, poruszających tematykę kultury transgranicznej. Posiada specjalnie przygotowany program zwiedzania dla szkół, obejmujący także wykłady o sztuce oraz prezentowanej aktualnie ekspozycji.

Do najważniejszych wydarzeń w historii galerii zaliczyć należy projekty: „Gry Wizualne”, „Wolność, równość, sztuka” oraz „Strefa/Zona AV”.

„Gry Wizualne” były realizowane przy współfinansowaniu z programu Interreg III A Polska-Czechy jako jeden z elementów projektu „Ciesz się Cieszynem”. Ich założeniem było konfrontowanie aktualnych tendencji w sztuce Czech i Polski. Do wystawy zaproszeni zostali artyści młodego pokolenia, wykorzystujący w swoich projektach medium fotografii. Idea wystawy oparta była na oszustwie dokonywanym na powierzchni obrazu fotograficznego.

„Wolność, równość…sztuka” był również projektem interregowskim, a więc z założenia międzynarodowym. Składał się zasadniczo z trzech etapów. Pierwszym z nich był panel dyskusyjny, kolejnym tematyczna wystawa, a podsumowanie stanowiła książka/katalog, zawierająca teksty uczestników sympozjum oraz dokumentację wystawy.

„Strefa/Zona AV”, czyli polski i czeski videoart, animacje i filmy eksperymentalne to projekt zakładający prezentację wyboru nowych polskich i czeskich projektów z pogranicza videoartu i filmu eksperymentalnego, z których większość koncentruje się na problematyce związanej z poszukiwaniem tożsamości czy też gra z estetyką popkultury. W jego ramach odbywały się ponadto warsztaty audio i video, wykłady, koncerty, pokazy videoart. Całość podsumowana zaś została wydawnictwem multimedialnym zawierającym muzykę oraz filmy polskich i czeskich artystów uzupełnione o katalog.

Data lub czas powstania

2002 r. (XXI w.)

Galeria „Szara” istnieje od 2002 r.

Położenie obiektu

Galeria „Szara” znajduje się przy ulicy Srebrnej 1. Jednak najważniejszy fakt związany z jej położeniem to fakt lokalizacji na pograniczu Polski i Czech, co ma kluczowy wpływ na profil jej działalności.

Dostępność

Galeria „Szara” jest czynna od poniedziałku do środy w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 12:00–15:00. Informacje na temat aktualnych wystaw i realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej galerii.

Źródła, informacje w Internecie

www.galeriaszara.pl

Dokumenty