Elektrownia „Rybnik” w Rybniku – Fundacja Elektrowni „Rybnik”

Ta największa na Górnym Śląsku elektrownia cieplna powstała w latach 70. XX w. Przy obiekcie działa Fundacja Elektrowni Rybnik, która prowadzi szeroko zakrojoną i różnorodną działalność kulturalną, m.in. wydaje magazyn kulturalno-społeczny „Zalew Kultury”.

Opis

Elektrownia „Rybnik” SA jest elektrownią kondensacyjną  i blokową o znaczeniu systemowym, której podstawowym zadaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jako jeden z największych zakładów funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, mocno angażuje się w działania kulturalne, sportowe i edukacyjne. Jednym z tego przejawów było powołanie do życia, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Sportowe Kuźnia” Fundacji Elektrowni „Rybnik”. Zgodnie ze statutem cele placówki są szerokie i obejmują:

  • ochronę i promocję zdrowia,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Fundacja realizuje swoje cele zarówno poprzez działalność płatną, jak i nieodpłatną. Ta pierwsza obejmuje przede wszystkim udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie licznych zajęć i kursów o przeróżnej tematyce. Działalność nieodpłatna natomiast obejmuje m.in. wydawanie czasopism oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej, a także wspieranie miasta w zakresie jego działalności kulturalnej i sportowej.

Fundacja posiada bardzo szeroki wachlarz usług kierowanych zarówno do mieszkańców Rybnika, jak i osób przyjezdnych. Dużą atrakcją jest pakiet spa&wellness, w którym istnieje możliwość korzystania z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, groty solnej oraz licznych zabiegów kosmetycznych. Przy fundacji działa wiele sekcji o tematyce sportowej: tenis ziemny, biegi długodystansowe, turystyka górska, pływanie, kolarstwo, bowling, jeździectwo, wędkarstwo, żeglarstwo oraz szachy. Ciekawa jest także oferta edukacyjna, na którą składają się: szkoła języków obcych, kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, studium muzyki rozrywkowej, warsztaty ekologiczne, kurs języka migowego, szkolenia o różnorodnej tematyce realizowane często w ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, warsztaty filozoficzne oraz gimnastyka mózgu. Przy placówce działają również koła zainteresowań i kluby, takie jak: klub fotograficzny, grupy teatralne, kabaretowe i taneczne, bractwo rycerskie, klub modelarskie, plastyczny, akwarystyczny, a także koło kolejek miniaturowych oraz kluby dla najmłodszych. Fundacja organizuje również projekty półkolonijne dla dzieci i młodzieży z Rybnika, zawsze w czasie letnich wakacji i zimowych ferii, a także imprezy, takie jak: turnieje artystyczne „Pojedynek na Słowa”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, „TEATRON” – cykliczne spotkania teatralne, Dni Otwarte Fundacji Elektrowni „Rybnik”, imprezy okolicznościowe (koncerty noworoczne, obchody Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka, etc.).

Powstała przy jednym z najważniejszych rybnickich przedsiębiorstw fundacja jest bardzo ważnym animatorem życia kulturalnego i sportowego w mieście. Jej działalność jest bardzo szeroka i zróżnicowana, praktycznie każdy może znaleźć w jej bogatej ofercie coś dla siebie.

Data lub czas powstania

XX w.

Elektrownia „Rybnik” powstała w II poł. lat 60., przy czym pierwsze cztery bloki energetyczne uruchomiono w latach 1972–1974, a kolejne w 1978 r. Fundacja Elektrowni „Rybnik” istnieje natomiast od 2004 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Elektrownia jest położona na obrzeżach Rybnika przy ulicy Podmiejskiej. W tym samym miejscu swoją siedzibę ma Fundacji Elektrowni „Rybnik”.

Dostępność

Obiekty Fundacji Elektrowni „Rybnik” są ogólnodostępne, natomiast godziny ich otwarcia można sprawdzać na stronie internetowej instytucji. Obiekty Elektrowni „Rybnik” SA nie są udostępnione do zwiedzania, jako że jest to funkcjonujący zakład elektrociepłowniczy.

Źródła, informacje w Internecie

www.elektrownia.rybnik.pl

www.fundacjarybnik.pl

Dokumenty