Regionalna Izba Pracy Twórczej w Jeleśni

Mieszcząca się w starej drewnianej organistówce izba to mini muzeum regionalne prezentujące dorobek artystyczny lokalnych artystów ludowych oraz przedstawiające wygląd typowej izby w góralskiej chacie. Powstała dzięki zaangażowaniu społeczności Jeleśni.

Opis

Regionalna Izba Pracy Twórczej to miejsce poświęcone lokalnej sztuce ludowej. Od samego początku stanowi miejsce spotkań twórców ludowych z terenu gminy Jeleśnia i przestrzeń dla prezentacji ich autorskich wystaw. Początkowo odbywały się w niej same wystawy oraz wieczorki poezji, później przekształciła się ona w mini muzeum regionalne ze stałą ekspozycją. Izbę założyli w latach 70. Zygmunt Bezwiński i Augustyn Goczoł.

Ekspozycja jest obecnie podzielona na dwie części przestrzenne i tematyczne: „Sztuka Ludowa w Jeleśni” oraz „Izba Góralska”. W pierwszej części niewielkiego budynku gromadzone są prace twórców ludowych i nieprofesjonalnych: malarstwo na szkle, zabawka ludowa, rzeźba, grafika, etc. Podziwiać tutaj można prace znakomitych nieżyjących już artystów ludowych, m.in. Michała Boczka i Józefa Mentla. Zgromadzono tu także wyroby z zakresu zdobnictwa bibułkowego, tak charakterystycznego dla dziedzictwa i tradycji jeleśniańskiej: kwiaty, wieńce, drzewka, etc. Druga część budynku to stylizowana izba góralska, w której wciąż pojawiają się nowe eksponaty. Znaleźć tutaj można również stare sprzęty dawnego gospodarstwa wiejskiego, w tym np. maśniczkę, półfuntek, ocedzok, noże do kapusty, drewniany tłuczek, dzieskę do przechowywania solonego mięsa, stempkę do tłuczenia kawy lub pieprzu, młynek na korbkę do mielenia kawy, miarkę do zboża, korytko, kosołkę, kosok, oselnik, cierlicę, klupę, przetak, cepy i inne drobne przedmioty stanowiące niegdyś wyposażenie gospodarstwa chłopskiego.

W izbie regionalnej odbywają się nadal wystawy prac artystów lokalnych, a także lekcje regionalizmu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Organizowane są tutaj także zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty bibułkarskie, bibułkarstwo bowiem jest charakterystyczne dla tego rejonu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż stworzenie izby regionalnej w Jeleśni było możliwe tylko dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy, którzy wiele przedmiotów codziennego użytku przekazali w darze dla tworzącego się regionalnego mini muzeum.

Regionalną Izbą Pracy Twórczej opiekuje się obecnie Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, który jest samorządową instytucją kultury prowadzącą wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, programowania osiągnięć i dorobku artystycznego, a także odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Podstawowym jego celem jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, upowszechnianie wiedzy.

Data lub czas powstania

XX w.

Izba Regionalna Pracy Twórczej została założona w 1973 r.

Materiał budowlany

Budynek drewniany.

Forma ochrony prawnej

Kościół pw. św. Wojciecha, na terenie którego znajduje się Izba Regionalna Pracy Twórczej, jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A-455/86 z 20.08.1986 r.

Położenie obiektu

Regionalna Izba Pracy Twórczej znajduje się w starym drewnianym budynku dawnej organistówki przy kościele parafialnym pw. św. Wojciecha na jeleśniańskim Rynku.

Dostępność

Regionalna Izba Pracy Twórczej jest otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godz. od 9:00 do 13:00. Możliwe jest także jej zwiedzanie w innych godzinach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W tej sprawie należy się kontaktować z Gminnym Ośrodkiem Kultury przy ulicy Plebańskiej 1 w Jeleśni pod nr tel. (32) 863 66 68 lub e-mail: gok.jelesnia@neostrada.pl.

Źródła, informacje w Internecie

www.jelesnia.pl

www.naszlakachtradycji.art.pl

Właściciel, zarządzający

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni

Dokumenty