Góra Słupsko w Skałach Kroczyckich

Wielokulturowe stanowisko archeologiczne na Górze Słupsko w Skałach Kroczyckich, gdzie rozpoznano ślady aktywności człowieka od środkowego paleolitu do wczesnego średniowiecza. Na bazie miejscowego krzemienia istniała tu pracownia narzędzi krzemiennych.

Opis

Grodzisko znajdowało się w partii szczytowej Góry Słupsko w Skałach Kroczyckich i na jej północnym stoku w pobliżu Kostkowic.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że było to jedno z największych na Jurze grodzisk. Posiadało solidną budowę i umocnienia.

Grodzisko było trudno dostępne od północy, gdyż opierało się w tym miejscu o urwisko skalne, z którego roztacza się wspaniały widok na okolicę.

Od południa grodzisko chronił pierścień podwójnych wałów rozdzielonych fosą (obecnie porośnięte lasem). Umocnienia zostały założone między skalnymi bramami stanowiącymi dodatkowe, naturalne wzmocnienie wałów.

Oprócz grodziska na szczycie Góry Słupsko wiosną 1991 roku zlokalizowano stanowisko archeologiczne (stanowisko nr 3) mieszczące się w jaskini o częściowo zawalonym stropie. Już w sierpniu tego samego roku przeprowadzono sondażowe badania w tym miejscu. Uzyskano wówczas około 1000 zabytków krzemiennych, 100 fragmentów ceramiki i około 150 kości zwierzęcych, które tworzyły warstwę kulturową o miąższości od 20 do 30 cm.

Wśród zabytków krzemiennych przeważały odłupki powstałe przy produkcji siekier wielościennych, odpadki i łuski oraz pojedyncze rdzenie i półwytwory siekier. Ponadto wystąpiły tu zgrzebła i załuskane odłupki. Oprócz znalezisk z przedstawionego skupiska, nieco dalej od niego znaleziono również „skład” 5 półwytworów siekier i okazałego rdzenia porzuconego w początkowej fazie eksploatacji wiórów.

Znaleziska te w połączeniu z fragmentami naczyń glinianych z dookolnym ornamentem sznurowym i dookolnej linii rytej przemawiają za postawieniem hipotezy o istnieniu przy wejściu do jaskini obozowiska z czasów późnego neolitu związanego z kulturą ceramiki sznurowej. Głównym zajęciem ludności ją zamieszkującej była produkcja półwytworów siekier z surowca wydobywanego w bezpośredniej bliskości stanowiska.

Wśród odkrytej tu ceramiki na szczególną uwagę zasługuje fragment glinianego, bogato ornamentowanego przęślika.

Poniżej tej warstwy kulturowej natrafiono jeszcze na nieliczne znaleziska krzemienne (fragment drapacza lub rylca z masywnego wióra, zgrzebło podwójne naprzemiennie załuskane z kolcem przekłuwacza, uszkodzony rylec kombinowany z narzędziem wnękowym z wióra) ze środkowego paleolitu.

Z Góry Słupsko roztacza się malowniczy widok na Zalew Kostkowice.

Data lub czas powstania

Stanowisko wielokulturowe. Znaleziono ślady aktywności człowieka od środkowego paleolitu do wczesnego średnoiwiecza.

Materiał budowlany

Naturalne schronisko skalne w okresie środkowego paleolitu. Drewno kamień, ziemia w okresie wczesnego średniowiecza.

Położenie obiektu

Dojazd drogą krajową 78 do Kroczyc, następnie ul. Batalionów Chłopskich do Kostkowic. Dalej ulicami Wierzbową, Szkolną, Długą. Następnie leśną, wspinającą się do góry ścieżką na Górę Słupsko.

Dostępność

Stanowisko dostępne cały rok, jednak zimą może dojście utrudniać śnieg i oblodzenia.

Parking

Samochody mogą stawać w okolicy pobliskiej szkoły.

Dokumenty