Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Centrum Kultury „Zamek” jest głównym animatorem życia kulturalnego w gminie. Jego siedziba mieści się w największej atrakcji Toszka – XV-wiecznym zamku, który został zrekonstruowany w poł. XX w. i przystosowany do pełnienia m.in. funkcji kulturalnych.

Opis

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” jest samorządową instytucją kultury, której teren działania obejmuje obszar gminy Toszek. Instytucja została powołana do zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Swój statutowy cel centrum kultury realizuje poprzez:

  • rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej oraz integracji działań na rzecz rozwoju kulturalnego;
  • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocję wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;
  • ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego;
  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę księgozbiorów oraz upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy.

Centrum Kultury ma swoją siedzibę w XV-wiecznym zamku. Okazała niegdyś budowla, najpierw o charakterze obronnym, później rezydencjonalnym, stanowi współcześnie doskonałą siedzibę dla instytucji kultury o takim charakterze. Wszystkie ocalałe z budowli pomieszczenia są wykorzystywane dla szerzenia i promocji kultury.

Zamek to wspaniałe miejsce na organizację różnego rodzaju imprez, również plenerowych. Obiekt posiada ogromne sale z dobrą akustyką oraz duży dziedziniec. Obecnie na I piętrze budynku przybramnego mieści się biblioteka oraz czytelnia. Tam odbywają się wystawy plastyczne i wernisaże. Na parterze – w sali biesiadnej – odbywają się wieczorki poezji oraz zajęcia sekcji zainteresowań. Na parterze znajduje się również kawiarenka „Colonna”, która została otwarta z myślą o zwiedzających zamek turystach, a której nazwa nawiązuje do rodziny Collonów, którzy bardzo się dla zamku zasłużyli. W przebudowanych wnętrzach dawnych stajni znajdują się dwie ogromne sale bankietowe, w których organizowane są bankiety, koncerty, konkursy tańca oraz spotkania sekcji artystycznych działających przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

Najciekawszym obiektem zamku jest wysoka baszta widokowa, która zaprasza turystów, aby – oprócz pięknego widoku Ziemi Toszeckiej – zobaczyć teatrzyk kukiełkowy.

Data lub czas powstania

1977 r. (XX w.)

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zostało powołane do życia w 1977 r. jako Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Toszku, który w 1993 r. został wpisany do Rejestru Gminnych Placówek Upowszechniania Kultury. W 2007 r. zmieniono jego nazwę na obecną. Siedziba instytucja – zamek – pochodzi zaś z XV w.

Forma ochrony prawnej

Zespół zamkowy, który stanowi siedzibę Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,  jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. 338/60 z 07/03/1960 (zamek i ogrody – wzgórze zamkowe).

Położenie obiektu

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” ma swoją siedzibę w toszeckim zamku przy ulicy Zamkowej.

Dostępność

Biuro Centrum Kultury jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

www.bip.toszek.pl

Dokumenty