Ruiny zamku Ogrodzieniec w Podzamczu – stacja 12 – Góra Birów część południowa

Opis karty został stworzony na potrzeby audioprzewodnika, który oprowadza po Ruinach zamku Ogrodzieniec w Podzamczu i jego okolicach.

Opis

Znajdują się Państwo na Górze Birów, w jednym z najciekawszych grodzisk udostępnionych turystom. Rekonstrukcja, którą mogą Państwo obejrzeć powstała w 2008 r. Przygotowano ją na podstawie badań archeologicznych rozpoczętych w 1990 r.

Wzgórze uformowane zostało przez naturę, która stworzyła doskonałe miejsce dla budowy grodu. Z trzech stron dostępu do niego bronią ostańce, czyniąc go praktycznie niedostępnym. Ta naturalna bariera była źródłem nazwy tego rodzaju grodów, które zwano „wilcza szczęka”. Czwarta, nieosłonięta strona była świetnym punktem obserwacyjnym.

Wolna przestrzeń pomiędzy skałami zabudowano wałem, by całość mogła pełnić funkcję fortyfikacji. Ogrodzenie takie budowano z kamieni, drewna i gliny. Dziś na wzgórzu znajduje się jego rekonstrukcja [fot. 07.12.001]. Obecnie z tej strony usytuowano wejście do grodu [fot. 07.12.002], które w czasach zamierzchłych znajdowało się od północy. Wejście to nie było łatwe, gdyż mieszkańcy musieli niemal wspinać się do grodu po skalnych progach. Mur wzniesiono także od północy, ten jednak zbudowano z kamienia. 

Dzisiaj w murze obronnym ulokowane są dwie konstrukcje. Pierwsza to brama wejściowa, a druga to wieża strażnicza [fot. 07.12.003], pełniąca dziś funkcję tarasu widokowego [fot. 07.12.004]. Wewnątrz znajduje się ciekawy przekrój warstw kulturowych grodziska umieszczony w gablocie [fot. 07.12.005].

Gród na Górze Birów to miejsce, które w wyśmienity sposób poszerza wiedzę dorosłych i rozwija dziecięcą wyobraźnię. Rekonstrukcja na szczycie przywołuje początki średniowiecza na ziemiach polskich. Po lewej stronie od wejścia znajduje się chata mieszkalna [fot. 07.12.006]. Z jej jedynej izby wydzielono część jadalną [fot. 07.12.007] ze stołem i ławami. Tę część ozdobiono trofeami łowieckimi oraz elementami broni [fot. 07.12.008-07.12.010]. Zrekonstruowano także kuchnię z glinianym piecem, żarnami oraz różnymi narzędziami codziennego użytku [fot. 07.12.011-07.12.012]. Ciepło bijące od pieca wykorzystano do zorganizowania tam sypialni. Miejsce to przykryto skórami i futrami. [fot. 07.12.013]. Nad chatą po lewej stronie góruje wieża obserwacyjna [fot. 07.12.014].

Teraz prosimy, by przeszli państwo na północną część wzgórza.

Dokumenty