Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju w swoich zasobach posiada: Wypożyczalnię Literatury dla Dorosłych, Wypożyczalnie Literatury dla Dzieci, Wypożyczalnie Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych oraz Dział Informacyjno-Biblioteczny i Czytelnię.

Opis

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju jest najstarszą instytucją kultury w mieście, jej początków należy szukać po II wojnie światowej w 1948 roku. Pierwotnie, mieszcząca się w dzisiejszej dzielnicy Zdrój Biblioteka Gromadzka działała w ramach sieci bibliotek ówczesnego powiatu rybnickiego.

W latach 50. placówka przeszła pod opiekę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. Z chwilą uzyskania przez Jastrzębie Zdrój praw miejskich w czerwcu 1963 roku Biblioteka również zyskała status miejskiej. W 1974 roku oddano do użytku nowy budynek przy ul. Wielkopolskiej – obecną siedzibę Biblioteki Głównej. W kolejnych latach nastąpił szybki przyrost placówek filialnych Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju jest najstarszą instytucją kultury w mieście. Stanowi centrum informacji, edukacji i promocji książki oraz animacji życia kulturalnego i czytelniczego w mieście i regionie.

Biblioteka ma charakter nowoczesnego ośrodka. W 2010 roku jako jedna z pierwszych w województwie śląskim zakończyła pełną automatyzację procesów bibliotecznych. Jej użytkownicy mogą skorzystać z nowoczesnych technologii, elektronicznych baz danych własnych i globalnych. Zadania realizuje w Bibliotece Głównej i 12 filiach usytuowanych na terenie całego miasta.

Biblioteka oferuje bogaty wybór literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy. W czytelniach można skorzystać z różnorodnej tematycznie prasy, do dyspozycji użytkowników są m.in.: dzienniki ogólnokrajowe, prasa regionalna, tygodniki społeczno-polityczne, pisma młodzieżowe i dziecięce, periodyki hobbystyczne oraz prasa obcojęzyczna.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez jastrzębską Bibliotekę należą:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów służących potrzebom kształcenia społeczności lokalnej,
  • udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej osobom fizycznym i instytucjom,
  • popularyzacja i promocja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie konferencji, spotkań autorskich, wykładów, warsztatów, lekcji multimedialnych, konkursów, wystaw oraz projektów o charakterze kulturalnym,
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego
  • dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 450 tys. dokumentów, w tym:

  • dokumenty drukowane – książki, broszury, czasopisma,
  • dokumenty audiowizualne – płyty analogowe, płyty CD i DVD, płyty Blu-Ray, taśmy magnetofonowe oraz „książkę mówioną”,
  • Dokumenty Życia Społecznego – m.in.: plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi.

W 2010 roku zarejestrowano 25 217 czytelników. Bibliotekę odwiedziło 192 227 użytkowników, którym udostępniono 527 699 egz. zbiorów.

Działalność Biblioteki została doceniona w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010”, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Biblioteka otrzymała II nagrodę.
Biblioteka zdobyła wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najlepszy program działań realizowanych podczas Tygodnia Bibliotek 2010.
W konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2009/2010 organizowanym przez Fundację ABCXXI Biblioteka otrzymała wyróżnienie.

Data lub czas powstania

1948 r. (XX w.)

Dostępność

Wypożyczalnia Literatury dla Dorosłych

Poniedziałek: 08:00–19:00,

wtorek: 08:00–19:00,

środa: 08:00–19:00,

czwartek: 08:00–19:00,

piątek: 08:00–19:00,

sobota: 08:00–15:00,

niedziela: nieczynna.

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci

Poniedziałek: 10:00–18:00,

wtorek:  10:00–18:00,

środa: 10:00–18:00,

czwartek: 10:00–18:00,

piątek:  10:00–18:00,

sobota: 08:00–15:00,

niedziela:  nieczynne.

Promowane wydarzenia Archiwum wg daty wydarzenia