Kościół pw. św. Józefa na Mlaskawce

Kościół pierwotnie znajdował się w Jaworzynce na Trzycatku, gdzie wzniesiono go w 1948 r. jako wotum wdzięczności za przetrwanie wojny. W 1995 r. został przeniesiony na obecne miejsce. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Opis

Kościół pw. św. Józefa jest świątynią filialną rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, która położona jest na terenie dekanatu Istebna należącego do diecezji bielsko-żywieckiej, a która została erygowana w 1981 r.

Świątynia została wzniesiona w 1948 r. w Jaworzynce na Trzycatku jako wotum wdzięczności za przetrwanie II wojny światowej. Jej patronką była wówczas Matka Boża Frydecka. Po wybudowaniu w Jaworzynce nowej, murowanej świątyni, stary kościółek rozebrano i przeniesiono na teren parafii Stecówka do przysiółka Mlaskawka.

Poświecenia kościoła w nowym miejscu dokonał ks. biskup Tadeusz Rakoczy 24 maja 1997 r., a nowym patronem świątyni ustanowiony został św. Józef.

Podobnie, jak kościół parafialny pw. Matki Bożej Fatimskiej, świątynia pw. św. Józefa jest przykładem powojennej sztuki ciesielskiej. Obiekt jest konstrukcji zrębowej. Na uwagę zasługuje jego wnętrze, którego wystrój zdominowany jest przez tradycyjną ornamentyką drewnianą. Wewnątrz znajduje się m.in. obraz św. Józefa z Dzieciątkiem oraz krucyfiks znajdujący się w ołtarzu głównym. Drewniane płaskorzeźby Drogi Krzyżowej i tabernakulum w kształcie kapliczki są autorstwa Jana Krężeloka.

Kościół pw. św. Józefa jest jedną z atrakcji Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Na koniec warto dodać, iż na terenie parafii działa znajdujący się na terenie probostwa na Stecówce Dom Rekolekcyjny. Przybywa tutaj wiele grup duszpasterskich, aby przeżyć swoje rekolekcje, Oazy modlitwy czy dni skupienia. W czasie wakacji odbywają się tutaj trzy turnusy rekolekcji Ruchu Światło-Życie. Dom może pomieścić ponad 50 osób.

Data lub czas powstania

XX w.

Kościół pw. św. Józefa został wybudowany w 1948 r. w Jaworzynce na Trzycatku. W obecne miejsce został przeniesiony w latach 1996–1997.

Materiał budowlany

Obiekt drewniany.

Historia

Kościół pw. św. Józefa znajduje się na terenie parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Jej historia rozpoczęła się wraz z wybudowaniem pierwszego obiektu sakralnego na terenie Stecówki. Była nim wzniesiona w latach 1957–1958 kaplica, której poświęcenia 12 stycznia 1958 r. dokonał ks. Adolf Gawłowski. W 1959 r. do obiektu dobudowano wieżę i zakrystię. Pierwszy stały duszpasterz został przydzielony do kościoła na Stecówce w 1971 r. Rektorem kaplicy został wówczas ks. Antoni Goliasz. Ważną datą w historii parafii było oddanie w czerwcu 1972 r. opiece duszpasterskiej ks. Goliasza 450 mieszkańców Pietraszonki, Skały, Łączyny, Mlaskawki, Murzynki, Leszczyny i Stecówki, którzy wcześniej należeli do parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. 5 czerwca 1973 r. na przykościelnym placu postawiono krzyż. W 1979 r. rozpoczęło się pierwsze nawiedzenie rodzin przez Kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na pamiątkę nawiedzenia na Leszczynie przy drodze pod lasem umieszczono kapliczkę z figurką Matki Bożej.

20 stycznia 1981 r. przy kościele na Stecówce erygowana została parafia. W rok później, po uzyskaniu zgody, rozpoczęły się prace budowlane przy budowie probostwa. W maju 1996 r. rozpoczęły się prace przy rozbiórce, a później wznoszeniu kościoła filialnego pw. św. Józefa na Mlaskawce, który został poświęcony 25 maja 1997 r. przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego. Wówczas również poświęcony został nowy dzwon na Stecówce. W 1999 r. do świątyni pw. Matki Bożej Fatimskiej zakupione zostały nowe organy. 30 października 2000 r. ks. biskup Janusz Zimniak poświęcił w obecności kapłanów dekanatu bielsko-żywieckiego kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej na Stecówce – wotum parafii z okazji przeżywanego Jubileuszowego Roku Świętego.

Położenie obiektu

Kościół pw. św. Józefa znajduje się niedaleko Szkoły Podstawowej na Zaolziu i Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, na terenie przysiółka Mlaskawka.

Dostępność

Kościół pw. św. Józefa jest ogólnodostępny. Najlepiej jest go jednak zwiedzać w godzinach porannych w niedzielę, przed lub po odprawianej tutaj jedynie w tym dniu Mszy Świętej. W sprawie zwiedzania świątyni w innym terminie, należy się kontaktować z kancelarią parafialną.

Dokumenty